LETTRE

1997. TAVASZ, 24. SZÁM 

POLONIA EXPRESSZ

Edouard CONTE
Határvidék

Jerzy STEMPOWSKI
Conrad kalinówkai öröksége

Jurij ANDRUHOVICS
Carpathologia cosmophilica

Tadeusz KONWICKI - Adam MICHNIK
Tranzitutas vagyok a világban

Irena GRUDZINSKA-GROSS
Orosz-lengyel szótár

Witold GOMBROWICZ
Berlini napló

Horst BIENEK
Egy sziléziai kisváros a századelôn

Julian STRYJKOWSKI - Piotr SZEWC
A stetltôl a Vörös térig

Ida FINK
Árja papírok
Párbeszéd

Adam ZAGAJEWSKI
Két város

Hanna KRALL
A fenyôfa

PÁLYI András
Lengyel napló
 
 

ÍRÓ NÕK = NÕÍRÓK?

Zsuzsanna GAHSE
Nôk

BALLA Zsófia
Nôirodalom, mi az?

Wislawa SZIMBORSKA
A költô és a világ

Ilma RAKUSA
A tengerre nyíló ajtó

Vera CHYTILOVÁ
interjú

Helen MEIER
Születésnapi jókívánságok

Libuše MONÍKOVÁ
A foganatosítható gyanúsítás mûvészetérôl

Eveline HASLER
A névtelen szeretô

Agnieszka HOLLAND
interjú

Rahel HUTMACHER
A sárkányok kertje

Agota KRISTOF
A szökés

Anna MITGUTSCH
Mi az, hogy „nôi irodalom”?
 
 
 

IRÓNIA ÉS MELANKÓLIA

PETRI György
TANDORI Dezsô
Rogi WIEG

Peter BICHSEL
Semmi rendkívüli

PARTI NAGY Lajos
Búvárbôr

Benno BARNARD

KUKORELLY Endre

Willem-Jan OTTEN

Paul NIZON
A menetelô

BALLA Zsófia

Anna ENQUIST

Joost ZWAGERMANN

Leon de WINTER

KONRÁD György
Határjárás a melankólia és az irónia földjén
 
 

KOMMENTÁROK ÉS VITÁK

Barbara TORUNCZYK
Királyok és szellemek
 
 

TUDÓSÍTÁSOK

Sergio BENVENUTO
Törzsfônökök

Adam MICHNIK
A lengyel KULTÚRA nagy öregje

Jevgenyij POPOV
A beszélô fej
 
 

VERSEK

Piotr SZEWC

Wislawa SZYMBORSKA

MÁNDY Stefánia 

Észrevételeit, megjegyzéseit kérjük küldje el a következõ címre: lettre@c3.hu


C3 Alapítvány       c3.hu/scripta/