A 71. szám borítója
LETTRE
2008 TÉLI 71. SZÁM

PARTI NAGY
Parti Nagy Lajossal Vári György beszélget
(a szigligeti JAK-táborban)

NEMZETI KÁNON(OK)
Bazsányi Sándor, Margócsy István, Kálmán C. György, Rákai Orsolya, Szilágyi Ákos:
Vita a nemzeti kánonról
Borbély Szilárd: Minden író kapjon szobrot
Szirák Péter: Kánon nélkül nincs értelmezés
Kukorelly Endre: Érv, érvény, kovász, érvényesülés, felfortyanó harag
Ilma Rakusa: Olvasás
Christoph Ransmayr: Az írás feltalálása (A repülő hegy) 
Carl Henrik Fredriksson: Egy nemzetek feletti irodalomkritika lehetőségeiről
Daniela Strigl: Osztrák irodalmi kitekintés (Tatár Sándor ford.)
Robert Menasse: A boldogság szaga (Adamik Lajos ford.)
Kinga Dunin: Identitáskeresés a lengyel irodalomban (Mihályi Zsuzsa ford.) 
Andrzej Stasiuk: Kilenc (regényrészlet) (Körner Gábor ford.)
Dalos György Richard Wagnerről
Richard Wagner: Hogyan került a Beatles a Bánátba
Mán-Várhegyi Réka: Minden vonal
Selyem Zsuzsa:  Posztkom román és a magyar nőirodalom
Kornis Mihály: Babitsról és Mándyról
Tandori Dezső: Három hó dolmány

A MÁSIK
N. Kovács Tímea: A primitív: a megtalált és a kitalált idegen
Thomas Hylland Eriksen: „Mi és ők”
Ayla Kutlu: Selyemgubók gondozója (Tasnádi Edit ford.)
Jürgen Habermas: A szekularizáció dialektikája
Julia Kissina: Az alkalmi vendég (Csanda Mária ford.)
Achille Mbembe: Mi a posztkolonializmus? Esprit-beszélgetés (Mihancsik Zsófia ford.)
Garaczi László: Arc és hátraarc (regényrészlet)
Gayatri Chakravorty Spivak/ Suzanna Milevska: A felismerhetetlen ellenállás (Fenyvesi Kristóf ford.)
Bókay Antal: Az Egri csillagok orientalizmusa

VITÁK
Antonín J. Liehm/ Roman Schmidt: Egy prágai ’68-as enciklopédista lapalapító 
Kiss Csilla: Semprún és Villepin az európai emberről
Jacques Derrida: Az intellektuális szféra és a média világa (Les Inrock-interjú)
Bojtár Endre, Csordás Gábor, Rajk László, Szilágyi Ákos, Tamás Gáspár Miklós: ’68-asok keleten és nyugaton

TUDÓSÍTÁSOK
Sergio Benvenuto (RÓMA): Akkor Párizsban
T. H. Eriksen (OSLO): Miért ne legyünk másfél millióval többen?
Hannes Böhringer (BERLIN): Gondtalanul (Tillmann J.A. ford.)

Versek
Steven Price, Schein Gábor, Szántó T. Gábor, Tandori Dezső versei

Képek
Lettre arc+kép: Lukáts Andor írósziluettjei 
a Néprajzi Múzeum „A Másik” c. kiállításának képanyagából

A borítón Lukáts Andor munkái


Téli lettre-napok
Találkozások a Lettre szerzőivel

2008. december 18-án, csütörtökön 18 órakor
a Kossuth Klubban (VIII., Múzeum u. 7.)
Garaczi László, Kukorelly Endre, Kornis Mihály, Szilágyi Ákos

2009. január 20-án, kedden 18 órakor
a Collegium Budapestben (I. Szentháromság tér 2.)
Bán Zsófia, Forgách András, Garaczi László, Konrád György

2009. január 27-én, kedden 18 órakor
a Néprajzi Múzeumban (V. Kossuth tér 12.)
Bókay Antal, Feischmidt Margit, N. Kovács Tímea, Vörös Miklós
 Lettre, 71. szám 


Kérjük, küldje el véleményét címünkre: lettre@c3.hu