LETTRE

1997. ÕSZ, 26. SZÁM


KULTÚRÁZÁS

MÁRKUS György
A kultúra antinómiái

DARVASI László
A könnymutatványosok legendája

Umberto ECO / Branka Le Comte BOGAVAC
A tudományos kiváncsiságról, a történetmondás fontosságáról, a szavakról, a jelekrõl, a nevetésrõl, az életrõl és a halálról

HELLER Ágnes
Európai kulturális identitás, modernitás és történelmi emlékezet

KONRÁD György
A sokemeletes tudat

Maria JANION
A romanrtikus paradigma alkonya

Viktor JEROFEJEV
Az orosz irodalom filozófiája

Ivan AHMETYEV/PETRI György
62 költemény

PETRI György
Kizökkent idõ. Elõhang egy folytatásos versregényhez.
Várady Szabolcsnak

VÁRADY Szabolcs
Ars poetica. Mellébeszéd

Boris GROYS
Posztszovjet posztmodern

TANDORI Dezsõ / Jean DUBUFFET
A fojtogató kultúra
(DOKUMENTUM)

Jean BAUDRILLARD
Commedia dell'arte

PERNECZKY Géza / SEBÕK Zoltán
Végjáték
Valahol az abszolút szellem és Jeff Koons között

BÍRÓ Yvette
Siralmas töredék - gyönyörû egész.
Pina Bausch új egypercesei
 

ZSÁKBAMACSKA

Michel TRAMBLAY / PARTI NAGY Lajos
Sógornõk
(dráma)
 

SZELLEMIDÉZÉS

Harry MULISCH
Freud - Oidiposz. Egy jungiánus értelmezés

Maurice BLANCHOT
Foucault, ahogy én látom

George STEINER
Wittgenstein és Shakespeare
 

KOMMENTÁROK, VITÁK

Adam ZAGAJEWSKI
Nietzsche hasznáról és káráról

Martin PALOUS
Husserl - egy antitotalitárius olvasat

BABARCZY Eszter
Miért kultúrázunk?
 

TUDÓSÍTÁSOK

Sergio BENVENUTO (Róma)
La bella figura

Andrei PLESU (Bukarest)
Michnik és Havel

Jevgenyij POPOV (Moszkva)
Szamarából szeretettel
 

VERSEK

Ivan AHMETYEV

Mila HAUGOVÁ

Vahram MARTIROSZJAN

Konsztantin PAVLOV

Jachym TOPOL

Jos VERSTEEGEN

PETRI György
 

KÉPEINK

LETTRE arc+kép
BÁN András bemutat 4 fiatal fotómûvészt 

Észrevételeit, megjegyzéseit kérjük küldje el a következõ címre: lettre@c3.hu


C3 Alapítvány       c3.hu/scripta/