Holmi
2000. május

Orbán Ottó verse
A denevérember

Petri György versei
Egy Balassi-strófa
Paul Celan-emlékzaj
Jó lenne
Mióta már
Érni jó volna véget

Rába György versei
Panaszkodás Klióra
A történelem színjátéka

Gángó Gábor
Káint álmodó angyalok
(Byron-élmény és világmítosz Eötvös József ifjúkori novellájában)

Eötvös József
Álom
(Sajtó alá rendezte Gángó Gábor)

Határ Gyôzô versei
Ólomputtony
Ôszi táj
Tisztánlátás

Bertók László verse
Téli

Szakács Eszter versei
Új élet
Rólad, rólam
Poetry

Körtvélyessy Klára
Gustaw Herling-Grudzirski: Más világa

Gustaw Herling-Grudzirski
Más világ
(Részlet) (Körtvélyessy Klára fordítása)

Papp András
Post factum
(Tizenhárom bagatell)

Mesterházi Mónika versei
A szeretetrôl
A hosszú jégen
Idô és tér

Batár Attila
Vízi városok – városi vizek

Ülkei Zoltán
Mesék a völgy felett

Somos Béla versei
Porrongya a világnak
Úgy teszek

George Orwell írásai
Antikvár emlékek (Pallaghy Éva fordítása)
Kik a háborús bûnösök? (Nóvé Béla fordítása)
Az író hátrahagyott jegyzeteibôl (Nóvé Béla fordítása)
 

FIGYELÔ

Rugási Gyula
„Háromezer összepréselt nap”
(Márton László: Árnyas fôutca)

Várady Szabolcs
„Otthona: két szék között”
(Szakács Eszter: Másik hely, másik idô)

Mesterházi Mónika
Fodor Ákos verseirôl
(Fodor Ákos: ADDIG IS. változatok a jelen létre)

Lackfi János
Kitörés és beletörôdés
(Jónás Tamás: Bentlakás)

Békés Pál
Így van ez, és nincsen másképp
(Bächer Iván: Kutya Mandovszky – Családtörténetek)

Csuhai István
Egy amerikai irodalmi író
(Paul Auster: Hand to Mouth: A Chronicle of Early Failure)

Németh G. Béla
Kritikus határmezsgyén
(Angyalosi Gergely könyve)

Szabó Miklós
A francia szélsôjobboldal az elsô kultúrharc és Vichy között
(Ludassy Mária: Fehér jakobinizmus. Charles Maurras és az Action Française)
 

A HOLMI POSTÁJÁBÓL

Bodor Béla
Kiegészítés Steiger Kornél Heidegger-közleményéhez
 


Kérjük, küldje el véleményét címünkre: holmi@c3.hu

http://www.c3.hu/scripta


C3 Alapítvány     c3.hu/scripta/