Rába György

    PANASZKODÁS KLIÓRA

Szóltak Ezek mért igyekeztek
kérlelhetetlen felperesnek
gyûjteni érvet rajtaveszthet
egyszerû tanu is

Feleltem lennék csak a nézô
mindig a harmadik személy ô
az érintetlen kívülélô
ki csak benevezett
 

    A TÖRTÉNELEM SZÍNJÁTÉKA

Megismertem a történelmet az ember egén
tûzô derengô napokat alattuk sült didergett szegény
mi lett nemzedékek naprendszereivel elenyésztek
cserepenként forgatja ki ásó az egykori büszkeséget
mutassatok nekem kétezerben császárokat
ha akad egy az is molyos múzeumi darab
hova tûnt a hozzájuk tartozó cécó hetyke pompa
szorongó kegyencek szolgasereg azt megleled talonba
hierarchiáját az alázat mindig újratermeli
írmagjukból kelnek ki új korszak fônökei
az vigasztal hogy ôk nem az órajáték figurái
huszonnégy óra mulva nem fognak megint elôállni
nem kezdik elölrôl illékony délibábéletüket
akik folytatják más játékszabályt szerkesztenek
szerepében változatlan csupán az epizodista
holnap némajátékos aki csak az ajtót kinyitja
 


Kérjük, küldje el véleményét címünkre: holmi@c3.hu

http://www.c3.hu/scripta


C3 Alapítvány     c3.hu/scripta/