GUSTAW HERLING-GRUDZIRSKI
MÁS VILÁGA

Az 1919-ben született Gustaw Herling-Grudzin´ski lengyel író, esszéíró, publicista ígéretesen induló irodalmi-kritiku-
si pályáját a második világháború kitörése derékba törte. Nyugatra való menekülése közben Grodnóban az NKVD letartóztatta, és öt évre munkatáborba küldte. Szabadulása után a lengyel Második Hadtest katonájaként Nyugatra került. Társalapítója volt a Párizsban ma is mûködô lengyel Institut Literackinak és az ugyancsak Párizsban ma is megjele-
nô, lengyel nyelvû Kultura havilapnak.
A negyvenes évek végén Londonba költözött, ott írta meg és adta ki 1951-ben angolul a lágerbeli élményeit összegzô Más világ címû könyvét. 19521955 között Münchenben, a Szabad Európa Rádiónál dolgozott, majd feleségül vette Benedetto Croce lányát, és Nápolyban telepedett le. Ma is ott él.
A Más világ, melybôl most részletet közlünk, a GULAG-irodalom elsô könyvei közül való. Angol kiadásához Bertrand Russel, a spanyolhoz Jorge Semprun, az olaszhoz Ignazio Silone írt elôszót. Olvasható még franciául, németül, svédül, oroszul, japánul, kínaiul (Hongkongban adták ki) és arabul. Magyarul a közeljövôben a Nagyvilág-könyvek sorozatban fog megjelenni.

Körtvélyessy Klára


Kérjük, küldje el véleményét címünkre: holmi@c3.hu

http://www.c3.hu/scripta


C3 Alapítvány    c3.hu/scripta/