L e t t r e
2001. tavasz  40. szám

KUKORELLY
KUKORELLY Endrével beszélget NÉMETH Gábor

VADAK ÉS CIVILIZÁLTAK
DARVASI László: Félfülû
GEERTZ, Clifford: Az eszes vadember: Claude Lévi-Straussról
Michel de MONTAIGNE: Az emberevõkrõl (DOKUMENTUM)
HADAS Miklós: Pierre Bourdieu a totális szociológus
Christian GAILLY: Be-bop
SZELÉNYI Iván: Mit csinál egy szociológus? (LETTRE-beszélgetés)
Terézia MORA: Az Ophelia-eset
Zygmunt BAUMAN: Szociológia és felvilágosodás (kinek, mirõl?)
Nicholas PETHES: Az elnémulás iróniája (Farkas Péter hipertextjérõl: www.interment.de/golem)

EURÓPAI ELSÕKÖNYVESEK
Bruno GIBERT, Jackie KAY, David WAGNER, Richard OBERMAYR, Valerio AIOLLI, Andrés NEUMAN,  Maya KARSTEN, Lotta LOTASS és Asko SAHLBERG írásaiból

BALKÁN-FANTÁZIA
VÉGEL László:  Egy hontalan lokálpatrióta
Dubravka UGRESIC: Elkobzott emlékezet
BALÁZS Attila:  A fák állva halnak meg kabaré
Dragan VELIKIC: A víz alatti város (Prológus a Dante-térhez)
Drago JANCAR: Börtönlázadás (részlet a Zajgás a fejben címû regénybõl)
TOLNAI Ottó: Párolog a deszkakerítés
Andrei PLESU: A keleti és a  nyugati elitekrõl
LÁNG Zsolt: Az asszonyszemû varangy
Alekszandar KJOSSZEV: Hazai ízek és nemzeti hõsök
KUKORELLY Endre: Keret és tükör. Szófia-képzelet

KOMMENTÁROK, VITÁK
Maria TODOROVA: Ahogy a Balkánt elképzelik. Utóhang egy könyvhöz
Umberto ECO: Kosovóról (A paleoháborútól a neoháborúig)
KRASZTEV Péter: Kettõslátás, avagy mi bajom a balkanológiával

TUDÓSÍTÁSOK
Sergio BENVENUTO (RÓMA): Bevándorlók konkurenciája
Dubravka UGRESIC (AMSZTERDAM): Nõk, irodalom, dohányfüst

VERSEK
Francis  DANNEMARK
Leonid DIMOV
LÖVÉTEI LÁZÁR László
PARTI NAGY Lajos
TANDORI Dezsõ versei

KÉPEK
Lettre arc+kép: PEITY Laura képeit bemutatja  KOVACSEV Olga-Mária

FÁBRY Péter fotói

A borítón PEITY Laura képe

A LETTRE tavaszi programjából
 
 

Kapható a jobb könyvesboltokban és az újságárusoknál. Egy szám ára 600 Ft. Elõfizetési díj egy évre:1800 Ft. Megrendelhetõ a Lettre kiadója, a Jelenkor Kiadó budapesti címén: 1081 Budapest, Rákóczi út 59. és honlapján: http://jelenkor.com Tel+fax: 30 30 384, e-mail: lettre@c3.hu 


Kérjük küldje el véleményét címünkre: lettre@c3.hu


C3 Alapítványc3.hu/scripta/