Holmi
2000. június
 

Tandori Dezsô
A beslõ utazások

Petri György versei
T. D.- höz
Aki nem érzi
Dal

Lázáry René Sándor versei
Léha catullusi lopakodások
René szerelmes éneke

Somlyó György versei
Balatonboglár, 1920
(Van másik) Régimódi ballada

Szabó Ádám
Az irodalmi élet

Baranyai László
Móricz, Márai

Fábri Anna
"Egykor regényhõs voltam..."
(Az irodalom kultusza Krúdy Gyula mûveiben)

Demény Péter
Sziszüphosz kamerája

Bodor Béla
Egy virtuális poéta a XVIII századból
Szigetvári Xavér költeményei

Horváth Elemér versei
Ferragosto
Anonymus
Adeodatus temetése
Panoráma
Horatius

Szabó T. Anna versei
Elõhívás
Éjszaka
Levél

Méhes Károly
Mi ez?

Litvai Nelli
A szemüveg

Gál Ferenc
Ódák és más tagadások

Filip Tamás versei
Színre színt
Reggel az antikváriumban

Magyar László András
Kuschan hercegnõje

Kövér György
A tékozló Wotzasik fiúk

Sinka Erzsébet
Tábori posta 202/56

Tatár György
Tájkép  – csata közben
Részletek

Rainer Maria Rilke „IMAKÖNYV”- ébõl
Sike Sándor fordításában

FIGYELÕ

Bazsányi Sándor
Évek? évtizedek?
Ottlik Géza: Továbbélôk

Két bírálat egy könyvrõl
Kálmán László–Nádasdy Ádám: Hárompercesek a nyelvrôl
I. Tímár György: Nyelvi dolgokról - másképpen
II. Kicsi Sándor András

Kalmár Melinda
Révész Sándor: Egyetlen élet
Gimes Miklós t0rténete
1956-os Intézet és Sík Kiadó, 1999.

Somlyó Bálint
Egy bûnbûnó kantiánus
Oliver Sacks: Antropológus a Marson
Fordította Racsmány Mihály
Osiris, 1999.


Kérjük, küldje el véleményét címünkre: holmi@c3.hu

http://www.c3.hu/scripta


C3 Alapítvány     c3.hu/scripta/