II. évfolyam 1- 2. szám
NORMÁLIS ÉS PATOLOGIKUS  
Georges Canguilhem: A tudománytörténet tárgya
  A normális és a patologikus
  Az agy és a gondolkodás
  Filozófia és igazság
(Beszélgetés A. Badiou-val, D. Dreyfusszal,  M. Foucault-val, J. Hyppolite-tal és P. Ricoeurrel)
Michel Fichant:  Georges Canguilhem és a filozófia eszméje
Étienne Balibar: Tudomány és igazság Georges Canguilhem filozófiájában
VULGATA  
Curt Paul Janz:  David Friedrich Strauss Richard Wagner Friedrich Nietzsche Base
Friedrich Nietzsche: David Strauss, a hitvalló és az író
Franz Hoffmann: David Strauss: A régi és az új hit címû mûvének kritikájához
B. F.:  Friedrich Nietzsche úr és a német kultúra
Karl Hillebrand: Néhány dolog a német nyelv és a német érzület pusztulásáról
SZEX  
Lou Andreas-Salomé: Pszichoszexualitás
Kalmár György: A nõi test igazsága
PERSPEKTÍVA  
G. W. F. Hegel: A festészet
Martin Jay: A modernitás látásrendszerei
Gottfried Boehm:  Látás
Bacsó Béla: Perspektíva és észlelés
Ernst Cassirer: Mitikus, esztétikai és teoretikus tér
Kurt Bauch: Imago
Kollár József: Polüphémosz szeme
TÉRKÉP  
Nemes László: A biológia filozófiája
KELEPCE  
Thomas Assheuer:  A Zarathustra-projekt
Peter Sloterdijk: A kritikai elmélet halott
FÜGGÕ  
Sutyák Tibor: Képarc 
Gilles Deleuze: Nietzsche
Fehér Ildikó: Nietzsche contra Nietzsche 
Volker Gerhardt: Friedrich Nietzsche
Pólik József:  Szemérem és interpretáció
Barbara Smitmans-Vajda: Nietzsche-tanulmányok
Rózsa Erzsébet: A másik Hegel
G. W. F. Hegel: Vorlesungen über die Philosophie der Kunst
Bacsó László:  A distancia pátosza
Theodor Adorno: A mûvészet és a mûvészetek
Oláh Szabolcs: Írni az n-1 dimenzióban
Kulcsár-Szabó Zoltán: Hagyomány és kontextus
Tompa Tamás: Elveszett elméletek
Békés Vera: A hiányzó paradigma
Mekis Péter:
Ruzsa Imre Máté András: Bevezetés a modern logikába
VA BANQUE  
Gilles Deleuze:  Nietzsche filozófiája


Kérjük, küldje el véleményét címünkre: vulgo@elender.hu

http://www.c3.hu/scripta


C3 Alapítvány   c3.hu/scripta/