SZÁZADVÉG
ÚJ FOLYAM 16. SZÁM

Béndek Péter: Egy modern téma elôéletéhez: a politikai szabadság problémája Platón Államában

Horkay Hörcher Ferenc: Nemzet és közösség
A közösségelvû politikai filozófia és a nacionalizmus

Józan Péter: A századvég halálozási viszonyainak néhány jellegzetessége Magyarországon

Kamarás Ferenc: A termékenység alakulása és befolyásoló tényezôi

Karácsony András: Elfelejtett emlékezés

Niedermüller Péter: A nacionalizmus kulturális logikája a posztszocializmusban

Susánszky Éva-Szántó Zsuzsa-Csoboth Csilla-Purebl György: Család: erôforrás vagy veszélyforrás?
Nappali tagozatos, középiskolában és felsôfokú intézményekben tanuló fiatal lányok közérzete, 1998


Véleményét, megjegyzéseit a következõ címre várjuk: vargaj@szazadveg.huC3 Alapítvány c3.hu/scripta/