I. évfolyam 1. szám
 
MINDEKÖZBEN  
Stanley Cavell: Az egyedi elszámoltatása
A Walden szavai
  Mindeközben
Hilary Putnam: Bevezetés Cavell-hez
Beck András: Így készül az amerikai
Stanley Cavell és a készülõdés koreográfiája
Giovanna Borradori: A szkepticizmus apológiája
VULGATA  
Gérard Genette: Palimpszesztek
Bene László: Bevezetés és szerkezeti vázlat Arisztotelész Fizikájának IV. 10–14. fejezetéhez
Arisztotelész: Fizika IV. 10–14.
Jacques Derrida: Uszia és grammé
SZEX  
Marquis de Sade: Az új Justine
Párbeszéd Mme de Cerneuil és Valcourt között 
  Házirend
Michel Delon: A sade-i test
Georges Bataille: Sade
FÜGGÕ  
Végsõ Roland: Esszé a géprõl
Jacques Derrida: Memoires Paul de Man számára
Kalmár György: Az ellopásban élõ levél
Megjegyzések a Lacan–Derrida vita magyar megjelenése kapcsán
Kiss Gábor Zoltán: Instant mítoszok 
Michel Foucault: Az igazság és az igazságszolgáltatási formák
Kiss Lajos András: Az esztétizált történelem
Boris Groys és az orosz posztmodern
Kukla Krisztián: A muzeális múzsa története és logikája
Boris Groys könyveirõl
Gábor Lívia: (Határ)vonalak
Thomka Beáta (szerk.): Narratívák 1.
Valastyán Tamás: Kedélyes reflexivitás –reflexív kedélyesség
Hévizi Ottó: Miért ne hinnéd hiába
Simon Attila:
Antik és modern
Ernesto Grassi: A szépség ókori elmélete
HÁTTÉR  
  A kilencvenes évek Sade-recepciója (válogatott irodalomjegyzék)


Kérjük, küldje el véleményét címünkre: vulgo@elender.hu

http://www.c3.hu/scripta


C3 Alapítvány   c3.hu/scripta/