SZÁZADVÉG
ÚJ FOLYAM 18. SZÁM

Gyáni Gábor: Történetírásunk az évezred fordulóján

Horkay Hörcher Ferenc: Az ítélet mint esztétikai, etikai, politikai és jogi fogalom
Bazsó Júliának, volt tanáromnak

Lánczi András: A politikatudomány helyzetérôl és állapotáról

Mándi Tibor: A ,,harmadik út" rövid tündöklése
A brit Munkáspárt, az amerikai Demokrata Párt és a keynesianizmus vége

Molnár Tamás: Az új Metanoia?
A brit Munkáspárt, az amsrikai Demokrata Párt és a keynesianizmus vége

Perecz László: Talpraállás után
Magyar filozófia a kilencvenes években

Pesti Sándor: A kormányzati döntéshozatal*mechanizmusai Magyarországon
 


Véleményét, megjegyzéseit a következõ címre várjuk: vargaj@szazadveg.huC3 Alapítvány  c3.hu/scripta/