Vulgo
bölcseleti folyóirat
 

HU ISSN 1585-941X
 

MEGJELENIK ÉVENTE ÖTSZÖR
 

Szerkeszti az MTA-DE Vulgus Kutatócsoportja
(Gulyás Gábor, Sutyák Tibor, Vajda Mihály, Valastyán Tamás).
 

Szerkesztõség: Debrecen, Egyetem tér 1. II. emelet, 229.
 

Telefon: (52) 530-354, (52) 530-355
 

E-mail: vulgo@elender.hu
 

Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 34.


Kérjük, küldje el véleményét címünkre: vulgo@elender.hu

http://www.c3.hu/scripta


C3 Alapítvány  c3.hu/scripta/