Forgács Attila - Németh Marietta

HAS VAGY GÓLYA?

A meddõség transzperszonális vonatkozásai


  A meddõség hátterében az esetek huszonöt százalékában olyan lélektani okok is szerepet játszanak, amilyen a szorongás, a depresszió, illetve a társkapcsolati és a szexuális zavarok. (Forgács, 1993; Szeverényi, 1993). A pszichoanalitikus szerzõk szerint a sterilitás pszichogén eredetét a kóros motivációban kell keresni (Berg és Wilson, 1989; Edelmann, 1987). Az esetek egynegyedében a meddõ pár nem is igazán vágyik gyermekre (Brand, 1987). Ennek ellenére mindent megtesznek a terhesség elérésére, mégis amikor ez sikerül, valamely ok ürügyén nemritkán mûvi abortuszra jelentkeznek (Lalos, 1985). Enyhébb esetben számos pszichoszomatikus tünetet “produkálnak” az annyira áhított terhesség során: a spontán abortusz kétszer, a terhességi vészes hányás (hyperemesis gravidarum) ötször, az anyai szervezet hibás reakciója a magzattal, mint idegen testtel szemben (EPH-gestosis) kétszer, a terhességgel kapcsolatos összes panasz kétszer, a császármetszés háromszor gyakoribb köztük, mint a spontán teherbeesõk körében (Becker, 1988). A pár a racionális nyílt szinten kifejezi a gyermek utáni vágyát, de egy fedettebb (tudattalan) szinten más motívumok a gyermekáldás ellen hatnak. Ezért a látszólag külsõ ok nélkül kialakuló (idiopátiás) meddõségek esetén a rejtett szint feltérképezése sokszor kikerülhetetlen jelentõségû.
  Az infertilitás hátterében meghúzódó tudattalan problémák a vizuális szimbólumelemzés valamely módjával feltárhatók (Forgács, 1993b). Az orvoslás és az önkifejezés egyik legõsibb és méltatlanul félretolt módja éppen a képzeleti rajz (a vizualizáció). Az összes ima, szakrális írás, mitológia, rege és mese ezt a szimbolikus-vizuális nyelvet használja. Ezt alkalmazták a sámánok, a kultikus gyógyítók, a varázslók és a papok is. A modern világban a pszichológusok nyúlnak olykor eme õsi módszerhez (Forgács, 1992b). A vizualizációs technikák között szóba jöhet az álomelemzés, korai emlékek feltárása, rajzelemzés, imagináció (belsõ mentális rajz), hipnózis, a tematikus meditáció (éber-álom) valamely formája, szabadasszociáció, projektív tesztek stb. Ezen technikák alkalmazása során érdemes azokra az analógiákra, metafórákra, kriptofórákra, allegóriákra figyelni, melyek a nõiséghez, a termékenységhez, a születéshez, a teremtéshez kapcsolódtak az evolúcióban, a mitológiában, a kultúra történetében, vagy akár a földtörténetben (Forgács, 1993b; Curvers, 1993).
  A szimbólumláncok közül szeretnénk kiemelni a gyümölcs, a ház, a föld, a víz és a béka vizuális megjelenítésének jelentõségét.

A GYÜMÖLCS

  Alapvetõ jelentõségû a fa és termésének megjelenítése. A fa a tavaszi megújulás, az újjászületõ természet és a szaporodás jelképe is. Az örökzöld fák az örök élet földi megtestesítõi. A fák a magyar népköltészetben, de még grammatikailag is rendszerint nõnemûek. A fában olyan istennõk laknak, mint Ozirisz és Adonisz, akik szülnek is. A fa a földanyától ered: “Föld szülte fáját, Fája szülte ágát” (Bernáth, 1987).
  Egy meddõ nõbeteg imaginált fájáról ezt mondta: “Ó, ez csak egy olyan makkfa, a termése teljesen használhatatlan”. Az asszociáció értelmezéséhez néhány pszichoarcheológiai támpontot hívunk segítségül. (1) A fa képében egyrészt mi magunk jelenünk meg. “Nem száradt még ki a tõkéje” - mondja a magyar szólás arról, akinek még lehet utódja (Bernáth, 1987). (2) Másrészt a fa gyümölcse az életünk mindenféle eredményére is utal (Jankovics, 1991). (3) A fán termõ gyümölcs nagyon sokszor konkrétan a gyermeket jeleníti meg: “Legkésõbbre érõ gyümölcs a gyermek” - mondja a közmondás. “...csüggtem ajkán szótlanul, mint gyümölcs a fán” - írja Petõfi Sándor. “Nincsen olyan vad gyümölcs, aki meg nem érik” - mondják a rakoncátlan serdülõre (O. Nagy, 1982). Mellesleg a szerelemnek mindig is gyümölcse van: “Áldott lesz a te méhednek gyümölcse” (Ótestamentum). (4) Negyedrészt a gyümölcs magja azonos a férfi magjával. Ugyanis a gyümölcsnek igen gyakran erotikus értelme van a folklórban. A szilva, a dió, a dinnye, az alma, a füge, stb. nyíltan utal a nemi szervekre, a koituszra és a fogamzásra (Bernáth, 1986). A gyümölcs megevése és általában az étel lenyelése szintén a koituszt és a fogamzást jelenti (Forgács, 1991; Forgács, 1992a; Forgács, 1993a).
  Így nyer értelmet a pszichoarchaikus tudattalan mélységekbõl, meddõ nõbetegünk “makkfájának értéktelen gyümölcse”. A fa (õ maga) meddõ, a gyümölcse (a férj magja) hasznavehetetlen, ehetetlen, befogadhatatlan, így érthetõen mindörökké kilökõdik.

A HÁZ

  Rendszerint nagyon szoros kapcsolatban áll az anyasággal. Nem véletlenül mondja a népi bölcsesség az állapotos nõrõl: “domborodik a háza eleje”, vagy “megnõtt a ház eleje”, illetve “töltik a ház elejét” (O. Nagy, 1982). Otto Rank szerint a ház, a barlang hasonló védelmet nyújt, mint egykor az uterus, ezért anyaméh pótléknak is tekinthetõ. A mesékben a ház gyakran anyaszimbólum: így van ez a Jancsi és Juliska címû tündérmesében is. A két gyermeket, aki éppen a leválasztás korát éli, a szülei nem etetik már tovább. Õk azonban rátalálnak egy még mindig ehetõ anyára, a mézeskalácsház képében (Bettelheim, 1985).
  Most, hogy láttuk a ház és az anyaság pszichoarchaikus összefonódását, még egy kérdésre feleletet kell adnunk. Mit kezdhetünk ezzel? Megkérhetjük a pácienst, hogy közelítse meg a képzeletbeli házat. Járja körül, menjen be. A szokatlan, zavaró imaginációs motívumok a tünetképzõdés mögötti tudattalan lelki problémát jelzik. Az éber-álom technika értelmében a gyógyító dolga, hogy segítsen kijavítani a hibákat. A terapeuta ezt nem racionális okoskodással, hanem a tudattalan vizuális nyelvének szintjén tudja elérni.
  Az egyik meddõ nõbeteget arra kértük, hogy rajzoljon egy embert és egy házat. A rajzon egy nagy alak állt, egy nagy épület mellett. A háznak aránytalanul nagy ablaka és kicsiny ajtaja volt, ahogy ezt általában a még terméketlen gyermekek szokták papírra vetni. A nagyra nõtt ember aligha férne be a szûk ajtón, csakis a tágra nyílt ablakon lenne módja bejutni. A rajz alkotója mellesleg tizenkét inszemináción (mesterséges megtermékenyítésen) esett át ez ideig.
  Tiba János szülész-nõgyógyász a szimbólum másik irányú érvényességét figyelte meg (Tiba, é.n.). Szülés közben hipnotizált és imagináltatott egy nõt, aki különös ház-anya képet látott a nehéz vajúdás során: “A malac nem tud kijönni az ólból, mert a kijárat túl szoros”.
  A vizualizációs technika holisztikus kapcsolatot feltételez a szimbólum és a testi tünet között. Az elõzõ két példa közül az elsõ (az idiopátiás meddõség) pszichoszomatikus, míg a második (a nehéz vajúdás) szomatopszichikus mentális képet képvisel. Nem érdekes, hogy pszichoszomatikus vagy a szomatopszichikus hatás-e az elsõdleges, hiszen ha a rendszer bármely pontján változás történik, az elvileg az egész rendszer változását eredményezi. Az imaginált kép átformálása terápiás értékû lehet. A beteg “képtelen” gyermeket foganni, mert nincs megfelelõ belsõ képe hozzá.

A VÍZ

  Magába foglalja a születést és a halált. Az Upanisadokban a víz jelentése: “életelvivõ” (Vekerdi, 1987). A hitbéli túlvilágok a folyó túlpartján vannak (Hoppál, 1990). A halálközeli állapotokban és az imaginációkban, a tenger egyik jelentésköre ugyancsak a halállal kapcsolatos. Egy rákos beteg imaginációjában egy polip jött ki mindig a tengerbõl, míg egyszer az állat magával vitte a beteget a nagy vízbe. Röviddel ezután a beteg meghalt. Egy másik, tüdõsérült beteg a klinikai halál állapotában úgy érezte, mintha a tengeren motorozna (Ács, 1992).
  A víz számos képzetben az “õskörnyezethez”, a teremtéshez és a születéshez kapcsolódik. A jelenség az álomszimbolikában is ismert. Több mítoszban az emberek és az istenek a vízbõl lépnek ki. A különféle keresztelési rítusokban a víz egyesíti az újjászületés és a megtisztulás eszméjét. A húsvéti locsolásban, az archaikus termékenység varázslás köszön vissza. A fiúk az Élet Vizével locsolják meg a lányokat (Róheim, 1990). A Vízi Sándor címû magyar népmesében a hõs anyja iszik a forrás vizébõl (az életvíz orális bekebelezése) és “harmadnapra” megszületik Vízi Sándor (Ortutay, 1960). A gyermeki képzetben is összefüggésben áll a víz és az õseredet: “...az emberek a mindent betöltõ nagy tó mélyén képzõdött buborékból származnak” - mondta egy gyermek Piaget-nak (Piaget, 1978). Nem véletlenül alkalmazzák a vízben szülést a modern szülészeti intézetekben. Számos megfigyelés szerint a víz puszta látványa, illetve a szülõszobai medence feltöltése során keletkezõ csobbanások hangjai olykor elegendõ ingert biztosítanak ahhoz, hogy a szülés meginduljon, jóval a medence feltöltõdése elõtt (Odent, 1983).
  Az élõvilág anyaméhe eredetileg maga a tenger. A lények a tengerben keletkeztek és majdan innen kerültek a szárazföldre. Ezért igazából az anyaméh a tenger szimbóluma, vagy részleges helyettesítõje és nem megfordítva (Ferenczi, 1928). Az ontogenezis megismétli az õstraumát, a víz kiszáradását. A magzat vizes közegbõl születik a száraz világba. A vízbe jutás vágya (“talasszális regresszió”) mindvégig él az emberben (Ferenczi, 1928).
  Ugyancsak Ferenczi Sándor számolt be egy homoszexuális betegérõl, aki túlzott függõségben élt anyjával. Kedvenc foglalatossága volt, hogy órákat töltött búvárfelszerelésében egy vízzel telt kád fenekén. Az anyjához kötõdõ dependenciáját az archaikus, vízi egzisztenciára emlékeztetõ állapottal enyhítette (Ferenczi, 1928).
  Minden víznek van eredete: “az élõ víznek forrása” van - mondja az Ótestamentum. “Álmos anyjának méhébõl forrás fakad, és ágyékából dicsõ királyok származnak” - írja Anonymus (Hoppál, 1990). A lírai sorokkal mély rokonságot mutat egy hányós kismama imaginált vize, ami egy árok volt. Nem eredt sehonnan, de nem is vezetett sehová. A víz, az Élet Vize nem áradhatott szabadon. Racionális kérdésekkel, érveléssel és jó tanácsokkal itt nem sokra jut a terapeuta. A beteg által megajánlott képi analógia mentén tudunk segíteni: “Nézzen csak körül, lennie kell ott a közelben egy nagy víznek. Lehet, hogy ez tó, de az is lehet, hogy folyó. Találja meg, és kösse össze egy csatornán keresztül az árokkal!” Ne mondjuk, hogy keressen patakot, mert akkor nem talál (ez ugyanis a baja). Mondjuk inkább azt, hogy lennie kell ott valami víznek, vegye csak észre. Ásson kutat, ha mégse talál. Bizonyos mélységben mindig ott a víz, minden anyaföldben áramlik az Élet Vize, minden nõben eredetileg megvan az életadás képessége, csak fel kell tudni keresni, a vizualizációs terápiában ebben tudunk segíteni. A képi instrukcióval összeköttetést teremtünk az egészséges anyaság univerzális szimbóluma és a kezdet és vég nélküli víz, a meg nem fogant, de el sem vetélt anyaság között.
  A közhiedelem szerint Jézus vízkeresztkor megnyitotta az Édenkert megrekedt forrását, hogy az emberek újjászülethessenek benne.
  Talán érthetõ egy másik nõgyógyászati betegünk imaginációs tehetetlenségben megnyilvánuló feminin válsága. Mikor arra kértük, induljon el megálmodott folyója mentén a forráshoz, hiába ment rendületlenül, mindig ugyanahhoz a partszakaszhoz jutott (imaginációs perszeveráció).
  A következõ példa egy meddõ férfi visszatérõ gyermekkori álma volt, aki azért lett terméketlen, mert ivarsejtjei elvesztették mozgásképességüket: “úszom a Dunában árral felfelé, de nem jutok elõre”. Az álomból gyorsan asszociálhatunk a mozdulatlan ondósejt képére. A vizualizációs terápiában megkérjük a beteget, hogy ragadjon evezõt, békatalpat adunk a lábára, és ha ez sem segít, motort kötünk a hátára, hogy vizuálisan eljuthasson oda, ahol még sosem járt.
  Bíró Gyula egy nem közölt terápiás esetében, a nõbeteg imaginált patakja homokkal volt tele, ami megakadályozta a víz szabad áramlását. Miután az éber-álomban kitakarították a medrét, a tizenkettedik inszemináció sikerrel járt.

A FÖLD

  A tengerbõl emelkedett ki, ezért ezt a momentumot kozmogonikus születési szimbólumnak tekinthetjük (Tokarev, 1988). A föld maga is gyakran az anyaság képében jelenik meg, bár egyetérthetünk Platónnal: “Nem a föld utánozza termékenységével a nõt, hanem a nõ a földet”. A mag földbe vetve vagy lenyelve egyaránt gyümölcsöt terem (László, 1988). A bibliai Onan neve is hordozza az analógiát, hiszen jelentése: “szánt, de nem vet”. Onan a megszakított közösülés õsképe volt.
  Gyakran beszélünk anyaföldrõl, mint Shakespeare Lear király címû drámájában:

“A föld: az anyaföld - s a kripta mélye;
Folyvást temet és folyvást szül a méhe”

  Föld és anyaság analógiája
Gustav Klimt “Landschaft” c. metszetén

  A gyerekek elõszeretettel vájnak lyukat a földbe, szívesen bújnak el földi üregekbe. Ilyenkor az anyaméh védelmét szerzik vissza (Ferenczi, 1928). Az anyaföld-uterus meghódítását tekinthetjük akár geopszichológiai regressziónak is (Forgács, 1993b).
  Egy meddõ nõbetegünk imaginált rétje egybõl anyafölddé vált. A rét egy nõ, akinek két combja közül ered a patak (az Élet Vize), éppúgy, mint Anonymus már idézett sorában: “...méhébõl forrás fakad, és ágyékából dicsõ királyok erednek...”. A következõ képben a nõ, az anyaföld átalakul a férjjé. A két Élet Víze itt egybe ömlik. A patak egy barlangba jut (vagina). A barlang falán nemespenész található (aktualitása, hogy a nõgyógyászok, kórosnak találván a vagina baktérium-szféráját, éppen most irtják ki). A barlangban ódon boroshordót talál, amely spermával van tele. (A boroshordó képében megjelenik az orális megtermékenyítés képzete, hiszen a bor a gyümölcs nedve.) Az imagináció végén a beteg megszüli imaginált gyermekét.

A BÉKA

  A víz, a föld, a barlang a fajfejlõdésben valóban az anyaság elõfutárai voltak. Az anyaság vízszimbolikája a legõsibb, hiszen az õsvíznek ki kellett száradnia, hogy a lények a földön folytassák létüket. A víz kiszáradása és a szárazföldre jutás maga is születésszimbólum. A születés ma sem más, mint ami az egykori vízi lény számára a kiszáradás volt (Ferenczi, 1928). Míg a magzati létet a hal formázza, addig a béka az, ami híven reprezentálja a fajfejlõdés perinatális szintjét. A béka a vízi életbõl emelkedik ki, épp ahogy a gyermek születésekor kilép a világba (Ferenczi, 1928).
  A békák szimbolizálják létünk egyik legkorábbi ontogenetikus állapotát. Testük éppoly nyirkos, tapadós érzetet vált ki, akár a magzaté. Az újszülötteket ma is szívesen nevezik “kis békának” (Franz, 1992). Bizonyos országokban úgy tartják, hogy a békák tavaszi brekegése a még meg nem született gyermekek sírásához hasonló, s ezért a még testetlen (spirituális?!) gyermekek lelkét képviselik (Franz, 1992). Ilyen archaikus képzet-motívum a magyar népmesékben is található: a béka a vízalatti odujában, vízbefulladt gyermekek (abortumok?) lelkét tartja fogságban, hogy azok ne kerülhessenek a mennyországba (Berze Nagy, 1957).
  Másrészt az ókori népek a méhet leggyakrabban béka alakjában ábrázolták, míg az õsmagyarok varangyosbékának hitték (Bader, 1964). A béka sokszor anyaszerû állatként jelenik meg, ami az asszonyoknak termékenységet hoz és segít a szüléskor (Franz, 1992). Nem véletlen, hogy a mítikus boszorkány, mint a terméketlenség megtestesítõje elõszeretettel válik (varangyos) békává (Gergely, 1989).
  Régi praktikákban a békát (fõként csontjait) termékenységi varázslásra használták (Franz, 1992). Mint ahogy nem is oly rég a terhességet még a Galli- Mainini-féle béka-teszttel állapították meg (Lampé, 1987), - jóllehet véletlen az egybeesés - úgy Csipkerózsika fogantatását is egy béka jósolja meg (Bettelheim, 1985):
  “Élt egyszer egy király és egy királyné, szerették egymást... de hiába volt meg mindenük, a szívük tele volt bánattal, napestig csak sóhajtoztak: ‘ó ha nekünk gyerekünk volna!’ De bármennyit sóhajtoztak, bárhogy búsultak, nem teljesedett kívánságuk, pedig elmentek a világ minden gyógyforrásához [!], hogy gyógyuljanak. Egyszer, ahogy a királyné megint ott szomorkodik a fürdõjében, váratlanul loccsan a víz [!], egy béka ugrik ki a partra [!]. Odatotyog a királyné elé és azt mondja: ‘Ne búsulj tovább szépséges királyné. Azért jöttem ide hozzád, hogy tudtodra adjam: betelik végre a szíved vágya. Nem múlik el egy egész esztendõ és lányod fog születni!’”
  Bármily visszataszító is a béka, a mese biztosít bennünket, hogy még egy ilyen nyálkás, visszataszító állat is valami gyönyörûvé válhat. Kiderülhet róla, hogy õ a legvonzóbb társ az életben, csak meg kell tudni szelidíteni, meg kell tudni “csókolni”. Egy idiopátiás steril betegünk meditációs barangolása során képtelen volt megszeretni a békát:
  “Megmûvelt virágos réten állok. Középen út vezet. Az út végén tölgyfa áll, amelynek az egyik oldala kiszáradt, mögötte sivatag húzódik [a beteg féloldali petefészkét korábban sebészileg eltávolították]. Egy patakot találtam, de a vize beszívódott a homokba. A patak a tölgyfa alól ered. Lent a mélyben a forráson [az Élet Vízének eredete], rajta ül egy nagy undok zöldes-sárga varangy. Lemegyek hozzá, meg akarom ölni, szétszedni, megküzdeni, vele” [a leuneri technikában ezt nem engedheti a terapeuta. A tiltásba beleegyezik, mivel ‘a vér beszennyezné a patakot’] Ásóval segítek a békának kiszabadulni, de ez nagyon fáj [az anyaföld õ maga]. Legyekkel arrébb csalogatom, a béka eltûnik a hegyek felé. Nyákos valami marad utána. Megpróbálom kiszedni, de a fa majdnem kidõl. Cif-fel kitisztítom a forrás üregét, de még mindig nem jön a víz, mert most már én ülök a forráson, mint elõbb a béka [ellenállás]. Nagy nehezen felállok, szép lassan megindul az ezüst víz a mederben, ami kisodor engem is. A sivatag kizöldül, tavasz van...”
  A békát utána még sokszor kerestük, de mindhiába, “elúszott...”. Annyit azonban sejthetünk, hogy a beteg és a mesék békája és általában a békaszimbólum utal a fogamzásra, a magzatra, a terhességre és a születésre.

Életfilozófiai következtetések

  Mindezen fejtegetések messzemenõ, bár tagadhatatlanul labilis következtetésekre csábítanak. Végsõ igazságtartalmukról a szerzõk sincsenek meggyõzõdve. Mégis minduntalan vonzza a bölcselõt a vágy, hogy megnézze, meddig lehet egy gondolatot továbbszõni.
  Egyik korábbi írásunkban utaltunk a megevés és a megtudás archaikus kapcsolatára (Forgács, 1994). Most ezt nem elemezzük, hiszen jelenlegi témánk szempontjából csak az fontos, hogy a megevés a megtudáson túl megtermékenyülést is jelenthet (Forgács, 1992a; Forgács, 1993a). Hasonló értelme van a megtudásnak is: megtud, megért, felfog, megfogalmaz, végül megfogan. Az etimológiai összefüggés ennél is nyilvánvalóbb a latinban: a concipio ige a megértést és a fogamzást egyaránt jelenti. A concipio igének számos jelentésárnyalata van: (1) ered, származik; (2) táplál, magába vesz; (3) felfog, megért, kimond, fogalmaz, összefoglal; (4) érez (5) fogan, megfogan. Az õsi latin ige sokmindent elmond a fogamzás titkáról, atavisztikus összefüggéseirõl, amelyeket mi csak hosszú leágazásokkal tudtunk sejtetni.
  A születés és a gondolat a kollektív tudattalanban számos ponton összefonódik. A hurrita mitológiában Kumarbi isten fejébõl három istengyermek született (Tokarev, 1988). Zeusz fejébõl akár a gondolat, kipattan Pallasz Athéné (Waczulik, 1985). Mária fogantatását a Biblia hasonló képpel ábrázolja: “a szent szûz ölében Istennek megalvadt gondolata”. Az elsõ emberpár a termékenységet azáltal nyeri el, hogy harap a Tudás Fájának gyümölcsébõl (azaz mintegy tudattal rendelkezõ lénnyé válik). Ádám és Éva tudattalanul esélytelen volt a megtermékenyülésre.
  Tudni kell valamit a fogamzáshoz? A tudattalan erõk tudatosításáról, kognitív tudásról, intuícióról, szellemi tudásról, esetleg megvilágosodásról van itt szó? Ma még nem tudjuk a választ. Amikor azonban felmerül az örök gyermeki kérdés: “Has vagy gólya?”, a helyes válasz talán mindkettõ. A fogamzásnak, éppúgy mint a teremtésnek (õsrobbanásnak), az életre kelésnek, vagy az emberré válásnak az anyagi-testi szinten túl kell hogy legyen egy szellemi aspektusa is (Steiner, 1991).
  A fogamzás esetén rendszerint mindkettõ megy magától, ha ennek egyéb akadálya nincs. A meditációs-imaginációs módszerek a fogamzás lelki-szellemi síkján segíthetnek, ha ott van az akadály. A modern medicina a szomatikus aspektusoknál segédkezik, bár követõi nem hagyhatják figyelmen kívül a lélektani szempontokat sem (Forgács, 1993c). Éppígy az imaginációs képekben is megjelenik a szomatikus szint: ha a betegnek baj van a baktériumszférájával, a kép penészrõl beszél; - ha átjárhatatlan a kürt (tuba uterina, seu Fallopii), a leuneri patak elapad valahol; - ha mozdulatlan a spermium, hiába úszik a beteg árral szemben, egyhelyben marad...
  Talán méltatlan a kérdés, mitõl van a gyerek, minek van nagyobb szerepe a gyermekáldásban, a hasnak, vagy a gólyának? A gyermeki status quo ante, az archaikus lélek még nagyon jól tudja, hogy a létünknek lehet egy szellemi eredete is, amelyet a fogamzásban a madár (gólya), mint szellemprincípium képvisel. A szellemi terminust ízlésünk szerint helyettesíthetjük szimbolizációssal, tudatosítással, megvilágosodással, vagy valami más terminológiával. Lelki szint nélkül a megtermékenyülés lehetséges ugyan, de az áldott állapot aligha. A fogamzás kettõs eredetére utal az összes reinkarnációs és karmatikus tan (Steiner, 1991). A szellemi eredetet jeleníti meg a szeplõtelen fogantatás, a concipio szó, Pallasz Athéné születése, stb.
  Mi is csak a fogamzás csodájára kívántuk ráirányítani figyelmünket, hogy érthessük Arany János lírai sorait: “Lelkemtõl lelkezett gyönyörû magzatom...”
 
 
 

IRODALOM

ÁCS, G.-PILLING, J.-ZATIK, I. 1992. Meghaltam és élek. Halálközeli élmények. Budapest: Medicina.
BADER, A. 1964. A nõ. Biológiai szerepe a társadalomban az õskortól a reneszánszig. Budapest: Medicina.
BECKER, R. cit. STAUBER, M. 1988. Psychosomatik der sterilen Ehe. Berlin: Grosse Verlag.
BERG, B. J.-WILSON, J. F. 1989. Towards a new typology of infertile individuals. Amsterdam: Paper presented at the 9th International Congress of Psychosomatic Obstetric and Gynaecology.
BERNÁTH, B. 1986. A szerelem titkos nyelvén. Erotikus szólások és egyéb folklórszövegek magyarázata. Budapest: Gondolat.
BERNÁTH, B. 1987. A szerelem képes nyelvérõl. A favágásról és a szerelemfákról. In: Erosz a folklórban. Erotikus jelképek a néphagyományban. Szerk.: Hoppál, M. és Szepes, E. Budapest: Szépirodalmi.
BERZE NAGY, J. 1957. Magyar népmesetípusok I-II. Pécs: Baranya Megye Tanácsának Kiadása.
BETTELHEIM, B. 1985. A mese bûvölete és a bontakozó gyermeki lélek. Budapest: Gondolat.
BRAND, H. J. 1987. Complexity of motivation for artificial insemination by donor. Psychol. Rep. 60. 951-955.
CURVERS, H. H. 1993. Fertility Symbols in Prehistory. Female Figurines and Fertility Rites. Organon's Magazine 3. 33-35.
EDELMANN, R.J. 1987. Psychological aspects of in vitro fertilization. Paper presented at the Annual Conference of the British Psychological Society.
FERENCZI, S. 1928. Katasztrófák a nemi mûködés fejlõdésében. Budapest: Pantheon.
FORGÁCS, A. 1991. Az étel, az evés és a testméretek pszichoarchaikus jelentésrétegei. Budapest: Pszichoszomatikus füzetek, 25.
FORGÁCS, A. 1992a. Táplálkozás és szexualitás. Korunk 3. 22-26.
FORGÁCS, A. 1992b. Pszichoarcheológia, pszichoszintézis, sámánizmus. Végeken. 3/2. 15-20.
FORGÁCS, A. 1993a. A hyperemesis gravidarum kultúrantropológiája és a pszichoterápiás lehetõségek. Magyar Nõorvosok Lapja 56. 243-246.
FORGÁCS, A. 1993b. Pszichoarcheológia. Debrecen: A Magyar Tudományért Alapítvány támogatásával írt díjnyertes pályamunka.
FORGÁCS, A.-SZEVERÉNYI, P. 1993c. A meddõség és az asszisztált reprodukció pszichoszomatikája. Orvosi Hetilap 36. 1963-1967.
FORGÁCS, A. 1994. Az élelembõl lett értelem metafórái. Valóság 8. 44-49.
GERGELY, I. 1989. “Békával álmodni gonoszt jelent” Egy hiedelem kapcsolatai. In: Acta Psychologica Debrecina 15. Debrecen: KLTE.
HOPPÁL, M. és mtsai. 1990. Jelképtár. Budapest: Helikon.
JANKOVICS, M. 1991. A fa mitológiája. Debrecen: Csokonai.
LALOS, A. et al. 1985. The wish to have a child. A pilot study of infertile couples. Acta Psychiatr. Scand. 72. 475-481.
LAMPÉ, L. 1987. Szülészet - nõgyógyászat. Budapest: Medicina.
LÁSZLÓ, GY. 1988. A honfoglaló magyar nép élete. Budapest: Múzsák.
ODENT, M. 1983. Birth under Water. The Lancet. 24/31. 1476-1477.
ORTUTAY, GY. 1960. Magyar népmesék. Budapest: Szépirodalmi.
PIAGET, J. 1978. Szimbólumképzés a gyermekkorban. Budapest: Gondolat.
PLATÓN, 1984. Összes mûvei. Budapest: Európa.
RÓHEIM, G. 1990. Magyar néphit és népszokások. Szeged: Universum Reprint.
STEINER, R. 1991. A karma megnyilvánulásai. Budapest: Gondolat.
SZEVERÉNYI, P. 1993. Psychosomatika a szülészetben és nõgyógyászatban. Borsodi Orvosi Szemle. Supplementum. 173-184.
TIBA, J. é.n. Hipnózis-imaginációs technikák terhesség és szülés alatti alkalmazása (kézirat).
TOKAREV, SZ. 1988. Mitológiai enciklopédia I-II. Budapest: Gondolat.
VEKERDI, J. 1987. Titkos tanítások. Válogatás az Upanisadokból. Budapest: Helikon.
VON FRANZ, M.-L. 1992. Nõi mesealakok. Budapest: Európa.
WACZULIK, M. 1985. A görögök, az etruszkok és a rómaiak. In: Mitológiai Ábécé. Budapest: Gondolat.


Kérjük, küldje el véleményét, megjegyzéseit címünkre: thalassa@c3.hu
 


C3 Alapítvány       c3.hu/scripta/