A folyóiratot szerkesztik:

Kerékgyártó Béla Körösényi András Kövér György Sághi Gábor
Spéder Zsolt (fôszerkesztô) Stumpf István Tóth István György

A szerkesztésben közremûködik: Varga Zoltán
Olvasószerkesztõ: Stemler Ágnes
Szerkesztõségi titkár: Varga Júlia

Kiadó: Századvég Kiadó
Felelõs kiadó: Varga Zoltán

A szerkesztôség címe:
Századvég Politikai Iskola Alapítvány, 1068 Budapest, Benczúr u. 33.
Telefon: (1)-479-5280 Fax: (1)-479-5290 e-mail: VARGAJ@SZAZADVEG.HU

ISSN 0237-5206
 

Tipográfia és nyomdai elõkészítés: Élôfej Bt.

Open Art Nyomda Felelôs vezetô: Barcza András

Kiadványaink megvásárolhatók a könyvesboltokban.

A lap megrendelhetô a szerkesztôség címén. A megrendelôlap kézhezvétele után magánszemélyeknek csekket, intézményeknek számlát küldünk.

Ára: számonként 290 Ft, az elôfizetés egy évre 1160 Ft.
Felülfizetést elfogadunk.
(Külföldön: számonként 10 DM, egy évre 40 DM.)
Diákok részére megrendelés esetén 50% árkedvezményt adunk!
 

A Századvég folyóirat támogatói:

  A Friedrich Naumann Alapítvány,
  a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Nemzeti Kulturális Alap,
  az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt.,
  a Szerencsejáték Rt.
és magánszemélyek.

Legyen tagja a Századvég folyóirat Támogatói Körének!C3 Alapítványc3.hu/scripta/