Krasznahorkai László Megálltatok a hegy lábánál feLugossy László szentendrei kiállításához

Hölgyeim és Uraim,
jöjjetek, jöjjetek közelebb!
Jöjjetek még közelebb!

És akkor ti közelebb jöttetek, és megálltatok a hegy lábánál. A hegy pedig égig érõ lánggal égett, sötétség, felhõ és homály borította.

A tûz közepébõl az Úr beszélt hozzátok. Szavának hangját hallottátok, de alakot nem láttatok. Kijelentette nektek szövetségét, amikor megparancsolta, hogy tanítsalak meg benneteket a rendelkezésekre és döntésekre, amelyeket meg kell tartanotok a földön ahová átkeltek majd. Kézen fog bennetek, hogy az õ tulajdon népe legyetek mindannyian. De reám megharagudott miattatok, és megesküdött, hogy nem kelhetek át a Jordánon, és nem mehetek be arra a jó földre, amelyet nektek ad örökségül.

I.

Ha engedelmesen meghallgatod, megtartod és teljesíted a parancsolatot, akkor áldott leszel a városban, és áldott leszel a mezõn. Áldott lesz méhed gyümölcse, termõfölded gyümölcse és állataid ivadéka. Áldott lesz kosarad és sütõteknõd. Áldott leszel jártodban-keltedben.

Vereséggel sújtja az Úr ellenségeidet, ha rád támadnak: egy úton vonulnak ellened, de hét úton menekülnek elõled. Áldást bocsát az Úr csûrjeidre és minden vállalkozásodra, és megáld azon a földön, amelyet ad neked. Megnyitja gazdag kincsesházát, az eget, és idejében ad esõt a földedre, és megáldja kezed minden munkáját.

II.

De ha nem hallgatsz rá, ha nem tartod meg és nem teljesíted minden parancsolatát és rendelkezését, akkor átkozott leszel a városban, és átkozott leszel a mezõn. Átkozott lesz kosarad, és átkozott sütõteknõd. Átkozott lesz méhed gyümölcse, teheneid ellése és juhaid szaporulata. Átkozott leszel jártodban-keltedben.

Átkot, zûrzavart és fenyegetõ veszélyt bocsát rád minden vállalkozásodban, amelybe belefogsz, úgyhogy hamarosan elpusztulsz, és elveszel gonosz cselekedeteid miatt. Megver az úr sorvadással, lázzal és gyulladással, forrósággal és szárazsággal, aszállyal és gabonarozsdával. Üldözni fog. Fejed fölött az ég olyan lesz, mint az érc, alattad a föld pedig olyan, mint a vas. Esõ helyett homokot és port ad földedre, s vereséggel sújt ellenségeid elõtt. Egy úton vonulsz föl ellenük, de hét úton menekülsz elõlük. Holttested az ég összes madarainak az eledele lesz, és nem lesz, aki elriassza õket.

Megver az Úr tébolyodással, vaksággal és elmezavarral. Déli napfényben is tapogatózni fogsz. Nem leszel szerencsés utaidon, elnyomott és kifosztott leszel mindenkor, és nem segít rajtad senki. Feleséget jegyzel el magadnak, de más férfi közösül vele. Házat építesz, de nem te költözöl bele. Marhádat szemed láttára vágják le, de te nem eszel belõle, fiaid és lányaid más népek hatalmába kerülnek, te meg csak nézed, és epekedsz utánuk minden nap, de nem tehetsz semmit.

Megtébolyodsz attól, amit szemeddel látnod kell.

Sok magot viszel ki a mezõre, de nem takarítasz be semmit, szõlõskertet mûvelsz, de bort nem iszol. Minden határodban lesznek olajfáid, de nem kened magad olajjal, mert lehullanak a bogyók. Minden fádat megeszi a féreg. A köztetek élõ jövevény mindinkább föléd kerül, de te egyre inkább hanyatlasz.

Rád szállnak az átkok, mert nem hallgattál a szóra. Éhezve és szomjazva, mezítelenül és nélkülözve szolgálsz majd azoknak, akiket rádbocsát az Úr. Ostrom alá veszik városaidat, míg le nem omlanak a magas és erõs kõfalak, amelyekben bízol.

És nem pihenhetsz meg még ott sem, ahová így ûzni fog az Úr, mert rettegõ szívet, szomorú szemet és csüggedt lelket ad neked akkor. Hajszálon függ, az életed, riadozni fogsz éjjel és nappal, és nem bízhatsz abban, hogy életben maradsz. Reggel azt mondod: bárcsak este volna! Este meg azt mondod: bárcsak reggel volna! Mert rettegés tartja fogva szívedet attól, amit látnod kell.

III.

Aztán beteljesednek rajtad az áldásnak és az átoknak mindezen igéi, s akkor jóra fordítja sorsodat Isten. Megkönyörül rajtad, és újra összegyûjt, ha az ég széléig ûzött is, még ott is összeszed, onnan is elhoz, és bevisz téged arra a földre, amelyet megígért.

És te újra hallgatni fogsz a szóra, és teljesíted a rendelkezéseket és parancsolatokat. Bõvelkedõvé tesz az Úr kezed minden munkájában, méhed gyümölcsében, állataid ivadékában és földed termésében. Mert újra öröme telik majd abban, hogy véled jót tegyen.

A parancsolat ugyanis nem megfoghatatlan a számodra, és nincs távol tõled. Nem a mennyben van, hogy azt kellene mondanod: ki megy fel a mennybe, hogy lehozza és hirdesse azt nekünk, hogy teljesíthessük? Nem is a tengeren túl van, hogy azt kellene mondanod: kicsoda kel át a tengeren, hogy elhozza és hirdesse nekünk, hogy teljesíthessük? Nem; nagyon közel van hozzád.

IV.

Százhúsz esztendõs vagyok már, nem tudok veletek tovább együtt járni-kelni. Az Úr is megmondotta nekem: nem kelhetsz át a Jordánon. Felmegyek az Abarim hegységbe, a Nebó hegyére, amely Moáb földjén van, Jerikóval szemben. Megnézem a földet a távolban, amit nektek adott az Úr, azután meghalok azon a hegyen, amelyre felvezetett.

V.

Ti pedig maradjatok itt, és tudjátok meg minden parancsaimat és szertartásaimat és ítéleteimet, melyeket örökségül adok. És ne mondjátok nekem, hogy az Úr megmutatta nekünk dicsõségét és nagyságát, hangját is hallottuk a tûzbõl. A mai napon láttuk, hogy életben maradhat az ember, ha Isten beszél hozzá. De most miért halljuk meg? ne beszéljetek így. Hiszen megemészt bennünket ez a nagy tûz! Ha még tovább is hallgatjuk, meghalunk! Mert van-e olyan ember, aki hallotta az élõ Isten szavát, a tûzbõl beszélni, mint mi, és életben maradt?! Ne mondjátok nekem, hogy: csak te menj oda, és hallgasd meg mindazt, amit az Úr minékünk üzen; ne mondjátok nekem, mert nem a mennyben van, és nem is a tengeren.

Nem; nagyon közel van hozzátok.

Csak át kell lépni ezt a küszöböt,

Csak ki kell nyitni ezt az ajtót.

Az ajtó nem nyílik.

Talán Önnek itt sikerül. Kérem, próbálja meg. Csak egy zár, csak egy kulcs.

Az ajtó nem nyílik.

Talán nagyon messze van. Felfoghatatlanul messze

Katt.

f
 
 

feLugossy László: www.mennybemenetel.hu

Vajda Lajos Stúdió pincemûhelye

1999. június 6.

Verbális változat

Ahogy leérünk a lépcsõn és balra, a szívünk felöli oldalra fordulunk, egy valós méretû, fehér színû, TIBET márkanévvel ellátott kerámia tévét láthatunk. Ezt követi egy 100×70 cm méretû, rétegelt lemezbõl kivágott, a Tízparancsolat kõtáblájára 100%-ig emlékeztetõ, fehér színû falemez, amely olaj, akril és tempera titán fehér színekkel festett felület, rajta a két félkörívben arannyal festett háromszögekkel, s a háromszögek alatt szintén arany színû számok láthatók, a jobboldali részen 0 1 0, a baloldalon pedig 1 0 1 0 1 0 1. A fehér fatábla mellett 15 cm-re egy fekvõ kép, egy 25×70 centis, fehérre festett vászonkép található, amelyen a www.isten.hu arany felirat olvasható. A szöveg felett fehér vászonból varrt egyujjas kesztyû helyezkedik el, melyben egy 15 wattos égõ világít. A kesztyûforma vízüveggel van merevítve és impregnálva, a kisteljesítményû izzó hõje miatt. Majd egy újabb kõtáblára emlékeztetõ fehér felület következik 0 és 1-es számokkal, ezután a www.genezis.hu szövegû, 25×70 cm-es kép látható, felett a fehér kesztyûben világító 15 wattos égõvel. Ezt egy kõtáblára emlékeztetõ fehér fatábla követi az arany háromszögekkel, a nullákkal és az egyesekkel, amit a www.fenomen.hu szöveg követ, felette világító kesztyû. Ezek a kis egységek (a kettes számrendszerben felírt tíz parancsolat, a szöveges felület és a világító egyujjas kesztyûk) követik egymást, és csak a szöveges részek változnak az egységben, az alábbi sorrendben: /www.anyafi.hu/ /www.neölj.hu/ /www.gyarlóember.hu/ /www.kegyelem.hu/ /www.mennybemenetel.hu/ itt a 25×70 centis fehér felületre nem fért ki a kiállítás címadó teljes szövege; /www.tisztalap.hu/ /www. amen.hu/. Végig érve ezen egységeken, két, majdnem egybefüggõ fehér felülettel találjuk szembe magunkat. Az egyik terület fehér vászonnal lezárt rész. A vásznon egy lebegõ hal árnyéka látható, a hal fejében a szem környékén 15 wattos izzóval. A hal mérete 45×150 cm, és fehér vászonból varrt, vízüveggel merevített forma. A lebegõ hal árnyéka alatt a teret lezáró fehér vásznon 1 méter magasságban, az aranymetszés szabálya szerint egy 25×25 centis négyzetben aranyfestékkel festett kukac, az e-maileknél használt jel látható. A másik fehér oldalon, ugyanebben a magasságban, ugyanebben a méretben és technikával készült hal látható a maga valójában és plasztikájában a fehér falon, a belülrõl világító fejével, mert 15 wattos izzótól világít a hal feje. És ha most jobbra fordulunk, akkor meg egy másik TIBET márkájú, fehér kerámia tévét láthatunk, mert így érnek körbe a dolgok.


Kérjük küldje el véleményét címünkre: balkon@c3.hu