H o l m i
i m p r e s s z u m

Szerkeszti: Réz Pál (fõszerkesztõ), Domokos Mátyás (széppróza), Radnóti Sándor (bírálat), Várady Szabolcs (vers), Fodor Géza, Szalai Júlia, Závada Pál. Szerkesztõbizottság: Bodor Ádám, Dávidházi Péter, Göncz Árpád, Kocsis Zoltán, Lator László, Ludassy Mária, Petri György, Rakovszky Zsuzsa, Tar Sándor, Vásárhelyi Júlia. Tördelõszerkesztõ: Környei Anikó. A szöveget gondozta: Zsarnay Erzsébet.

Megjelenik havonta. Felelõs kiadó: Réz Pál. Vörösmarty Társaság. Levélcím: HOLMI c/o Réz Pál, 1137 Budapest, Jászai Mari tér 4/A.

Terjeszti a Nemzeti Hírlapkereskedelmi Rt., a regionális részvénytársaságok és a Sziget Rehabilitációs Szövetkezet.

Elõfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt.

Elõfizethetõ még postai utalványon Závada Pál címén (1092 Budapest, Ráday u. 11-13.) Elõfizetési díj fél évre 960, egy évre 1920 forint, külföldön $35.00, illetve $70.00.

Nyomtatta az ADUPRINT Kft. Vezetõ: Tóth Béláné. ISSN 0865-2864

A folyóirat a Nemzeti Kulturális Alap, a Soros-alapítvány és a József Attila-alapítvány támogatásával jelenik meg.

A HOLMI az alábbi könyvesboltokban kapható Budapesten:

Atlantisz Könyvsziget, V., Piarista köz 1.
Bartók Béla Könyvesbolt, XI., Bartók Béla út 25.
Cartafilus Kft., XIII., Visegrádi utca 5/B
ELTE Filozófia Tanszék, V., Piarista köz 1.
Írók Boltja, VI., Andrássy út 45.
Láng Téka, XIII., Pozsonyi út 5.
Magyar Rádió - Pagoda, VIII., Bródy Sándor utca 5-7.
Magyar Televízió - Aula, V., Szabadság tér 17.
Múzeum Könyvesbolt, V., Múzeum körút 39.
Mûcsarnok, XIV., Dózsa György út 37.
ODEON ART VIDEO, XIII., Hollán Ernõ utca 7.
Osiris Könyvesbolt, V., Veres Pálné utca 4-6.
Pont Könyvesbolt, V., Mérleg utca 6-8.
Stúdium Könyvesbolt, V., Váci utca 22.
Sziget-bolt, V., Váci utca 76.
Sziget Rehabilitációs Szövetkezet, VII., Murányi utca 21.
Universum, Kossuth Klub, VIII., Múzeum utca 7.

Vidéken:

Corvina Kiadó, Licium Könyvesbolt, Debrecen, Kálvin tér 2/C
JATE könyvárus, Szeged, Petõfi sugárút 30-34.
Sík Sándor Könyvesbolt, Szeged, Oskola utca 27.
Sziget Egyetemi Könyvesbolt, Debrecen, Egyetem tér 1.


Kérjük küldje el véleményét címünkre: holmi@c3.hu


C3 Alapítvány       c3.hu/scripta/