Tandori Dezsõ

"MIKOR A BOMBÁK HULLNI KEZDTEK"

Fájdalom, in mem. Vas István

Mikor a bombák hullni kezdtek,
Nem voltunk már ugyanazok,
Azok voltunk, akik úgy nem lehetnek,
Ahogy a csak régi halott.

Tudtuk, hogy a nyomorból lopott jószág
A másik fél friss ereje,
Arroganciája révén valóság-
Másító mázzal vonja be

Hajszálainkat is. Mint a fémszálak
Az elõzõ háboruból,
Mint ahogy rosszkedvvé összeállnak
Mind, amik nem lehettek volna jól,

Mert hazugságok voltak. Odadobottak,
Most egyszerre némi haszon
Adódik belõlünk, s akik a Múltat
Nem ismerik, a borzalom

Töretlen csodájú, vak tükrét látják,
S bármi igaztalanság, szörnyeteg
Történés parancsolja "Megállj!"-át,
Csak boldogtalan törteket

Ismer majd a nyugvó gyalázat,
Ez lesz övé, és nem törõdik -
Az sincs, hogy "vele", nincs "alább ad",
Mert eljutott a várt fölényig:

Az erõsebb megszégyenül az ocsmány
Gyengültén, ennyi a világrend,
És nincs, ahogy e rózsa-kocsmán
Túlláss, és nincs mi-hova átment,

A sírkeresztek, a szörny-megszokások,
Ahogy az ember szíve reszket,
Nem is reszket, keletire nyugati átok
Nyílt, ahogy a bombák hullni kezdtek.

1999. május 13.

MÁJUSI ÓDA

Töredék

Még mindig Vasnak (és Radnóti Miklósnak)

Ahogy el kellett volna söpörni,
nem lassan letörni.

Ennek ittuk meg a levét.
Nyomorultul bár, de elég

lehetett volna.
De mindig van réteg, mely virulna, mint a rózsa,

akár rohadtan is a dombon.
Emlékszem a ponton-

hidakra, az égett birkaszagra,
járgányok fekete-alakba

görbült testeire,
de az emlékek nem tartoznak senkire,

az emlékek senkit sem érdekelnek.
Átok nehézkedés, valami mellett

nyomulsz már csak a földbe, nélkülem.
"Föld, föld!" Kolumbusz-Odüsszeusz, betapasztom fülem,

befogom az igazságos háború bûzétõl az orrom,
és mocskot látok csorogni körben minden balos ormon:

balsors, akit régen tép, kit a Régen
foszt ki az Új nevében,

ó, Város, technizálódó sivár-
ságodra fröccsen a májusi sár,

de áldalak, ha így maradsz csak förtelemre,
nem válsz azzá, mit fel nem foghat az elme,

ám hogy rettegjünk ettõl ennyi silányság
nyomán, csodálod-e, hogy utálják,

akik utálják, és rossz a kedvünk,
az egy-unt nincs együtt, s nincs hova felkerekednünk,

mint hitvány szám-aprójának, ami marad,
és megtölti irdatlanul a számoszlopokat,

számoszlopok és tûzoszlopok, a megjövendölt
zagyvaságban nem hittem soha, ami engem eltölt,

utálat. Rá az utóélet csak az élet,
az elõ-állat ily utó-szörnyeteggé lett.

Minden jót kívánhatnak egymásnak a felek.
Mindkettõ azt tette, amire lett

a jelek szerint.
De hogy jövök hozzá, hogy szívem és gyomrom undorral és
iszonnyal félve kering?


Észrevételeit, megjegyzéseit kérjük küldje el a következõ címre: holmi@c3.hu


C3 SCRIPTA: www.c3.hu/scripta