Horváth Elemér

LEVÉL LEOPARDINAK

Magányos és nihilista elôd
a 3. évezred küszöbén
ezen a ködös márciusi reggelen
amely se születésnap se évforduló
engedd hogy megszólítsalak
semmi sem változott
a világmindenség éppolyan enigmatikus
s egyre céltalanabb
manzonit ma is olvassák és ünneplik
mint akkor amikor lehúzták az operette moralidat
s ültél a sarokban
elmarasztalt ateista púpos
rómában ezerszer több playboyt adnak el
mint leopardi-kötetet
jóllehet az utóbbi
az egyetlen illúzió mely elviselhetôvé tesz
recanatit milánót firenzét
ha ugyan ez elégtétel neked
egyébként nincsen más
csak a könyörtelen bizonyosság
fiatalon vagy öregen
szilviától a végsô búcsuzás
egyszerre közvetlenül s archaikusan
hideg halál és meztelen gödör
 
 

RECANATI

hátad mögött összesúgtak az asszonyok
"a büdös gróf"
ez nem volt politikai nyilatkozat
te tényleg bûzlöttél
egy hónapban egyszer ha inget váltottál
a mosónôk befogták orrukat
s minderre ráadásul még púpos
s pesszimista a nihilizmusig
ugyan ki szerethetett volna tégedet?
az anyád hálát adott istennek
ha fiatalon meghaltak gyerekei
az apádat felelôtlenné nyilvánította a vatikán
s a te operette moralidat
indexre helyezte
manzoni egyszer bevallotta desanctisnak
hogy nem tudja megérteni
miért tekint téged bárki is költônek
ma már tudjuk the spirit blows where it might
dante és montale között egyetlen orfeusz
és te sem tértél vissza recanatiba
gentis leopardae
terra ignuda
 

AMERICAN HILL

az évek folytán kedves lett nekem
ez a névtelen mahopaci domb
vacsora után sokszor feljövök ide
hogy egyedül legyek az idômmel
aljában két keskeny patak
hordja a hideg ôszi vizeket
a patak másik oldalán
hallgatag jávorok
egy fölfordult terméskövön
elszívok egy cigarettát
s nézem a távolabbi csúcsokat
immár alkonyi ködben állanak
a horizont
nem végtelenre emlékeztet engemet
hanem a végesre és ifjúságomból
a tündér leopardira


Kérjük, küldje el véleményét címünkre: holmi@c3.hu

http://www.c3.hu/scripta
 


C3 Alapítvány      c3.hu/scripta/