Térey János
JÚDÁS
 
 
A fejvadász nem keverhet
Üzelmeibe érzelmeket.
Égetô szükségü tervek
Jelölik ki útját: napkelet;
Simabôrû és valószinûtlen,
Akárcsak egy Garnier-modell.
Krisztus el, Júdás utána,
Júdás utána: Krisztus el.
Céltalan becsvágy hôsége fûti,
Iskarióti iparkodás,
Mely az árulói karrierre
Koncentrálódik késôbb, nem vitás.
Apostolság is hûbér, és ez
Mégse szájíze szerint való:
Nem lesz lakója holdudvaroknak,
Nem lesz atléták mögött: utánfutó.
Hirtelen egy emlék robbanása;
Kioldozza agyából, semmi nyom.
Irgalmatlan est. "Magamhoz
Veszlek tüstént, jó Rivotrilom."
Zeng az éterben a folyami
Népdal: Vigyél által a Dunán.
Átkelés a vízen száraz lábbal,
Jóval negyed tizenegy után.
A kihagyó szívverésü város
Élén békefenntartók vagy fôpapok?
Megérkezett Júdás Budapestre,
Megízlelendô a borba mártott falatot.
Átlagéletkor: tizenhat,
A Getsemáné-kertbe nem kivánkozik,
Kedron patakától a Jégverem utcáig
Vitték éjszakai villamoskocsik.
Fogytán az erkölcsi állóképesség;
Körbelengi Simon fiát kenderízü füst.
Bájos apagyilkos. Ilyen embernek
Stabil árfolyama van: harminc ezüst.
Pénztárosunk ô, nála a súlyos erszény,
S pászkakenyerünket látva, földerül.
Ô nyomorúságunk vámszedôje,
Csôdminiszter személyünk körül.
"Csak az igaziak kiváltsága,
Tudd, a törvényenkívüliség.
S lám, mint valami latorra,
Úgy ront rám mégis számtalan pribék.
Eljövend a nagycsütörtök,
Mondom, ártatlan vért árul el,
Aki közületek: ördög."
Júdás utána: Krisztus el.


Kérjük, küldje el véleményét címünkre: holmi@c3.hu
http://www.c3.hu/scripta

C3 Alapítvány      c3.hu/scripta/