"Jani lábhoz megy"
Betlen János beszélget Tarnói Gizellával – dokumentum

Az alábbiakban közzétesszük az Aktuális címû mûsor élénk figyelmet keltett október 11-i adásának teljes szövegét, hogy az olvasó alaposabban is megfigyelhesse, mi mindent tehet egy ügyes és kevéssé gátlásos riporter annak érdekében, hogy a megszólaltatásból elhallgattatás legyen, s a múlt ködébôl kiemelt tények újra elhomályosuljanak.


MTV 1, Aktuális 1999. október 11.

Betlen János: Jó estét kívánok! Nem akármivel gyanúsította meg az Élet és Irodalom a miniszterelnököt augusztusban. A Fiúk a bányában címû cikk állítása szerint Orbán Viktor a Fidesz pénzébôl segítette volna hozzá apját, hogy fellendítse családi vállalkozását. A cikk két megfogalmazása miatt a Fidesz elsô fokon helyreigazítási pert nyert az ÉS ellen, de a vádak lényegét az újság fenntartja. Az Aktuális vendége Tarnói Gizella, az Élet és Irodalom fôszerkesztô-helyettese. Jó estét kívánok! Régi kollegám. Láthatták a tévében, a rádióban, régebben gyakran, elnézést kérek elôre is, ha Gabinak fogom szólítani a beszélgetés hevében, de ez egy beceneve. Jól mondtam, Gabi, hogy fönntartjátok az állításaitokat?
Tarnói Gizella: Fönntartjuk az állításainkat, és fellebbezni is fogunk.
Betlen János: Akkor mi végigvonultatnánk, hogy mennyire alapos a Fiúk a bányában címû riport. Egy rövid összefoglaló következik az ügyrôl.
BEJÁTSZÁS
Kommentátor: A téma valóban az utcán hever, mondta az Élet és Irodalom fôszerkesztô-helyettese, mikor tavaly márciusban átvette a Pulitzer-díjat.
Tarnói: Ahelyett, hogy nap mint nap jelennének meg ilyen tényfeltáró jellegû írások a sajtóban, ezek többnyire valamilyen érdekbôl kifolyólag nem jelennek meg, és aztán a téma tulajdonosai megjelennek nálunk.
Kommentátor: Az Élet és Irodalom akkoriban az MSZP választási kampánya vezetôinek viselt dolgairól közölt riportot. Így ez az újság két újabb sorozatot indított. Az egyik a Postabank VIP-hiteleivel foglalkozott, a másik a Fiúk a bányában címmel a Fidesz jelenlegi vezetôinek állítólagos gazdasági ügyeirôl szólt. A cikk nem kevesebbet állított, mint azt, hogy a Fidesz vezetôi az 1993-as székházeladásokból származó pénzbôl alapozták meg jólétüket. Az írás egyik állítása az volt, hogy a pénz részben ahhoz a bányavállalathoz folyt be, amelyben a miniszterelnök édesapja társtulajdonos és ügyvezetô. A cikk nyomán parlamenti vita is kialakult. Orbán Viktor visszautasította a vádakat. Arra hivatkozott, hogy ebben az ügyben korábban már a bíróság neki adott igazat.
Orbán: Ami azonban az állításokat illeti, nekem a bíróság igazat adott, és ha szükséges, nagyon remélem, máskor is adjon.
Kommentátor: Az újság ezek után sem adott helyt a hírbe hozott pártvezetôk helyreigazítási kérelmének. A fôszerkesztô szerint minden állításuk bizonyítható.
Fôszerkesztô: A bizonyítékainkat nyilvánvalóan, amikor kell, akkor a bíróságon elôvesszük. Remélhetôen ezek a tárgyalások nyilvánosak lesznek, hogyha egyáltalán lesznek tárgyalások, és akkor ezek a bizonyítékok mindenki számára hozzáférhetôvé válnak.
Kommentátor: A Fidesz valóban perre ment, és elérte, hogy a bíróság kötelezze helyreigazításra az ÉS-t. Elsô fokon pert vesztett az Élet és Irodalom a Fidesszel, illetve a párt teljes vezérkarával szemben.
Dr. Pataki Árpád bíró: „Valótlanul állítottuk ezért, hogy a cikkben szerepeltetett cégek a Fidesz vállalkozásaiként vettek részt a pártelnök családjához kötôdô privatizációs tranzakciókban."
Kommentátor: A folyóirat szerkesztôje úgy véli, hogy a helyreigazítás nem vonatkozott a cikk érdemi részére. Csupán egyes kitételeit nem fogadta el a bíróság. Nevezetesen, hogy a hetilap Fidesz-cégeknek nevezett olyan vállalkozásokat, amelyek legfeljebb a párt egyes tagjaihoz mint magánszemélyekhez kötôdtek. A Fidesz és a miniszterelnök szerint viszont a hetilap képviselôi nem voltak képesek alátámasztani a cikkben foglalt vádakat.
Orbán: A legfontosabb az egyik olyan döntés, amely azt mondja ki, hogy a fôszerkesztô nem tudta bizonyítani, vagyis valótlannak kell tekinteni minden olyan állítást, amely azt sugalmazta, azt állította, hogy közpénzeket magánpénzzé alakított volna bármelyik Fidesz-vezetô vagy akár a miniszterelnök.”
STÚDIÓ
Betlen János: Gizi, ugye az szerepel az írás elején, hogy a riport tárgya az, hogy Orbán Viktor politikai befolyása szerepet játszott-e családjának anyagi gyarapodásában? Na most szerinted a cikk mit mond, hogy igaz vagy nem? Szerepet játszott vagy nem?
Tarnói Gizella: A cikk azt állítja, hogy szerepet játszott, igen. A cikknek a legfontosabb állításait, hogyha megengeded, felsorolnám. Mindenekelôtt azt állítja, hogy az ingyen állami juttatásként Fidesznek adományozott székház eladásakor befolyt pénzzel, illetve ebbôl mintegy 640 millió forinttal a Fidesz nem számolt el. Nemcsak a nyilvánosságnak nem számolt el, hanem nem számolt el a parlamenti székházbizottságnak sem, továbbmegyek, nem számolt el a saját tagságának sem, amit ’94-ben nagyon sokan a vezetôségbôl kifogásoltak...
Betlen: Na de minden évben van számvevôszéki vizsgálat.
Tarnói: A számvevôszéki vizsgálat a párt gazdálkodásának a törvényességét vizsgálja.
Betlen: Hát errôl van szó!
Tarnói: A párt környékén létezô különbözô vállalkozásokat nem.
Betlen: Ha állami pénzt kapott, és az nincs meg, akkor az számít.
Tarnói: Ez valóban számít!
Betlen: Ezzel csak azt akarom mondani, hogyha az Állami Számvevôszék jóváhagyta a mérlegeket.
Tarnói: Én nem tudom pontosan, hogy a ’93-as vagy a ’94-es mérlegében szerepeltette-e a Fidesz, de hogy nem a teljes székházeladásból származó bevételt, ebben biztos vagyok, de hadd menjek tovább. Ugyanakkor mi azt állítottuk a cikkünkben, hogy ebben az idôben, amikor a székház eladására sor került, akkor számos olyan vállalkozás alakult a Fidesz környezetében, amelyet a Fidesz különbözô vezetôi vagy a Fidesz különbözô szakértôi jegyeztek saját nevükkel. Közöttük volt a Quality Invest Rt., amelynek alapítója dr. Simicska Lajos, Varga Tamás és Kövér Szilárd voltak. Varga Tamás a párt gazdasági szakértôje, Simicska Lajos akkor a párt jogásza volt, Kövér Szilárd pedig Kövér László testvére. És azt is állítottuk, és egyébként ehhez a papírok itt vannak nálam, hogyha kívánod, akkor bármelyiket bemutatom, hogy ...
Betlen: Ezt nem tagadja senki, ezt nem tagadja senki.
Tarnói: A Quality Invest Rt. az egy darabig tulajdonosa volt Orbán Viktor édesapja által többségi tulajdonolt....
Betlen: Ezt nem hallottam, hogy többségi, ezt most hallom elôször.
Tarnói: ... Dolomit Kft.-nek.
Betlen: Ezt most hallom elôször. A cikkben nem szerepel, hogy többségi tulajdon egyáltalán.
Tarnói: Ma már többségi tulajdonos.
Betlen: Az lehet, de akkor, amikor az egész történt?
Tarnói: Akkor nem többségi tulajdonos volt, de a legnagyobb résztulajdonnal rendelkezett.
Betlen: És hány százaléka van benne? Ez azért lényeges, mert ha juttatott volna a Quality Invest pénzt a Dolomitnak, ami nincs bizonyítva a cikkben, akkor sem az Orbán-papa kapta ezt a pénzt, csak a tulajdonosi arányának megfelelô mértékben, és nem tudjuk, hogy mekkora volt a tulajdonosi aránya, mert olyan adatokat közöltök a cikkben, amelyek nem hasonlíthatók össze. Tehát nem tudjuk, hogy mekkora volt a névértéke a tulajdonnak, az egésznek, és ezen belül az Orbán papának.
Tarnói: A névértéket tudjuk, az 25 millió forint volt, ha jól emlékszem, körülbelül.
Betlen: Na, hát akkor tudjuk, hogy mekkora volt a részesedés, mert ugye azt mondjátok, hogy...
Tarnói: Ebbôl hat és fél millióval rendelkezett ’93 augusztusában, ’92 októberében pedig 9 millióval. Ebbôl, a tagoknak a tulajdonrészébôl vásárolt tulajdonrészt magának a Quality Invest. Az a Quality Invest, amelyrôl ugye mint mondottam, a Simicska Lajos, Varga Tamás és Kövérd Szilárd jegyezték, és...
Betlen: Állj meg!
Tarnói: ...bocsáss meg...
Betlen: Bocsánat, állj meg, 1,6 millió forint, ti írjátok. Nemhogy 9 vagy 8. Ti írjátok: 1,6.
Tarnói: Nem, mi azt írtuk, hogy 4 millió 750 ezer forintos tulajdonrészt vásárolt a Quality Invest, és ezt a névértéket...
Betlen: Orbán Gyôzô...
Tarnói: ...1,2 millió forintért adta el...
Betlen: Ez egy másik kérdés. Mindjárt jövök ezzel.
Tarnói: ... ugyancsak a tulajdonosoknak...
Betlen: Most egyelôre az Orbán papának a tulajdoni hányadánál tartunk, amirôl azt mondjátok, most mondod, mert itt az nem szerepelt, hogy 22 millió, és 1,6 millió volt az ô törzsbetétje, ezt írjátok itt a harmadik hasáb alján, ugye...
Tarnói: Az ô törzsbetétje kilencmillió forint volt 92 októberében, és ’93 augusztusában hat.
Betlen: Lehetséges, de ti 1,6 milliót írtok. Én abból dolgozom, amit ti közöltetek, és ez nem egészen tíz százalék.
Tarnói: Ez az indulásnál. Lehetséges, hogy ez az indulásnál volt. Már megbocsáss, de azt azért én nem próbáltam most memorizálni, hogy melyik dátumhoz mekkora tulajdon tartozik. Én csak egy konstrukciót szeretnék mondani, és azt hittem, hogy azért hívtál be, hogy ezt megtehessem. Én azt akartam elmondani, hogy a Quality Invest Rt. beszállt ebbe a vállalkozásba. Egyébként kezdetétôl fogva a vállalkozás könyvvizsgálója, a Dolomit Kft.-nek, egy Varga Sándor nevû úr, aki egyébként Varga Tamás édesapja, és ezzel párhuzamosan....
Betlen: Értem, de ez nem azt jelenti, hogy pénzt vittek oda.
Tarnói: ...aki ezzel párhuzamosan amikor itt könyvvizsgáló volt már, akkor könyvvizsgálója volt a Fico Kft.-nek, amely egyébként egyedüli Fidesz-cég, tulajdonképpen, ma már Sades Kft.-nek hívják. Csak hadd jegyezzem meg ezt is...
Betlen: De most ne mondj már olyan dolgot, ami nem tartozik ide.
Tarnói: Én azt gondolom, hogy ez mind ide tartozik.
Betlen: Mennyi pénzt kapott az Orbán papa?
Tarnói: Nem tudom megmondani, hogy az Orbán papa mennyi pénzt kapott. Akkor lehetne....
Betlen: Akkor mirôl beszélünk? Állj!
Tarnói: Akkor lehetne...
Betlen: Tudod mondani, hogy mennyi pénzt kapott az Orbán papa vagy sem?
Tarnói: Mondhatom úgy, ahogy én gondolom? Akkor tudnánk bebizonyítani azt, hogy az Orbán papa és a környezete mennyi pénzt kapott, hogyha a Quality Invest Rt.-t, a papírjaival együtt, Schlecht Csaba, aki a Dolomit Kft.-nek a felügyelôbizottsági tagja volt, 14 más Fidesz közeli személyiség által jegyzett céggel együtt el nem adta volna Kaya Ibrahimnak.
Betlen: Mikor?
Tarnói: Évekkel késôbb.
Betlen: Na, akkor ez az.
Tarnói: De az alakulás óta a papírok tartalmazzák az adatokat.
Betlen: Én csak azt szeretném kérdezni: azt mondjátok: fölteszitek az elôzetes kérdést, hogy az Orbán Viktor az ô súlyával visszaélve, mely gyarapította a családja vagyonát, és azt mondod helyesen, hogy ez a cikk azt sugallja, hogy bizony igen. Ezek után azt mondod nekem, hogy nem tudjátok.
Tarnói: Azt nem tudjuk, hogy hány forinttal gyarapította a vagyonát.
Betlen: És azt tudjátok, hogy gyarapítja-e?
Tarnói: Valószínûnek tartom, mert azt nem hiszem, hogy a Quality Invest Rt. a tegyük fel névértéken megvásárolt 4,7 millió forintos tulajdonrészt....
Betlen: De miért tegyük fel? Nem tudjátok, hogy hogy vásárolt. Ti írjátok, hogy nem tudjátok.
Tarnói: Igen, akkor maradjunk annál a variációnál, hogy 1,2 millió forintért adta el a 4,7 milliós névértéket.
Betlen: De mennyiért vette?
Tarnói: De hogy azt ô eredetileg 60 millióért vagy 5 forintért vette, azt nem tudom megmondani. Egyik esetben a papának a bányájába áramlott a pénz, a másik esetben a papa bányájából áramlott pénz a Fidesz-közeli személyekhez. Nem tudom, melyik jobb.
Betlen: Gabikám! Itt egy kivonást kell elvégezni. Hogyha az egyik tételt nem tudod, akkor nem tudod, hogy kapott-e pénzt az Orbán-papa vagy nem kapott.
Tarnói: Mi azt mondtuk, hogy azért bábáskodott a
Quality Invest Rt. a papának a bányája körül, és...
Betlen: Nem azt mondtátok. Azt mondtátok, hogy az Orbán család gazdagodásában az Orbán Viktor szerepet játszott a befolyásával visszaélve. Ezt mondjátok. És ezzel szemben kiderül, hogy nem tudjátok megmondani, hogy ment-e oda pénz vagy nem. Én nem tudom.
Tarnói: Hogy ment oda pénz, abban egészen biztos vagyok.
Betlen: De nem tudjátok, mert az egyik adatot, a kivonást azt nem ismeritek. Lehet, hogy ez a Schlecht Csaba hibája, de...
Tarnói: De a szereplôket azokat nagyon ismerjük.
Betlen: De a számokat nem ismeritek. Hát ha nem tudod, hogy mit kell kivonni mibôl, akkor honnan tudod, hogy ment-e pénz?
Tarnói: Valóban. Lehet, hogy hatvanmillió forintért vásárolta a névértéket, de lehet, hogy öt forintért.
Betlen: Az nem válasz, hogy lehet!
Tarnói: Kérdezem én, hogy az jobb variáció-e, amikor Orbán Viktor édesapja támogatja a Fidesz-közeli személyiségek tulajdonában lévô cégeket? Melyik a jobb variáció?
Betlen: Figyelj, és hogyha pont ugyanannyiért? Hát figyelj, én most mondok neked valamit. Én nem ismerem az Orbán papát, soha életemben nem láttam, azt sem tudom, hogy néz ki, de...
Tarnói: Az a kérdésem, hogy mit keresett ugyanabban a cégben Schlecht Csaba, aki elhíresült az elmúlt egy esztendôben...
Betlen: Most ezt akarom találgatni.
Tarnói: ...és mit keresett ugyanaz a könyvvizsgáló, aki egyébként a Ficónak a könyvvizsgálója volt?
Betlen: Ez nem azt jelenti, hogy kapott pénzt!
Tarnói: Valóban nem, ez személyi összefonódásokra utal.
Betlen: Az lehetséges, de ha nem kapott pénzt, akkor mi bajod van a személyi összefonódásokkal? Ez csak akkor érdekes, ha kapott pénzt. Azt meg nem tudjátok bizonyítani. Nem tudjátok az egyik számot. Lehet, hogy ez disznóság, lehet, hogy kapott pénzt, nem tudom, de ti se tudjátok, és ahhoz képest két ekkora oldalt közölni, hogy az alapvetô számokat nem tudjátok, hát...
Tarnói: Hadd mondjak valamit. Egy ilyen tényfeltáró írás...
Betlen: Miért tény? Hát hiányzik a legfontosabb tény!
Tarnói: Elmondhatom, amit szeretnék? Kettô embernek több hónapi munkájával született meg. Természetesen százszor annyi információ volt a háttérben, mint amennyi ebbôl papírra került.
Betlen: Abból egy információt mondjál!
Tarnói: Amennyiben a bíróság elôtt a Fidesz ezeket a lényegi állításokat igyekezett volna cáfoltatni és helyreigazíttatni, akkor valószínûleg ebben a periratban itt lenne nálam az összes cáfolat. Sajnos...
Betlen: Ide kell írni...
Tarnói: ...sajnos nincs nálam, mert ez nem a lényegi javításokat, hanem nyelvtani gyôzelmet aratott a Fidesz...
Betlen: Ide kell írni a tényeket...
Tarnói: ...mert valóban megállapította a bíróság, hogy nem Fidesz-cégek, hanem Fidesz közeli cégek. Amennyiben a cikkünket így írtuk volna meg, akkor nem lett volna semmi probléma, ugyanis lényegi állításokat a Fidesz nem igyekezett cáfoltatni.
Betlen: Kivéve azt az állítást, hogy...
Tarnói: Bocsánat, hadd mondjak még valamit, nem voltál ott a bírósági tárgyaláson, akárhányszor igyekeztünk a lényegre terelni a beszélgetést, a Fidesz jogásza rögtön felkérte a bíróságot, hogy szorítkozzon a per tárgyára. Na most tudni kell azt, hogy egy sajtópernél a per tárgyát mindig a felperes szabja meg, adott esetben a Fidesz.
Betlen: Ez így van, de most azért mondom, hogy beszéljünk arról, ami nem volt a per tárgya, mert az emberek azt akarják tudni, hogy kapott-e pénzt az Orbán papa vagy nem. És megállapítottuk, hogy nem ismeritek az adatot, amelybôl ezt meg lehetne állapítani, és ehhez képest sok a két oldal és sok a megállapítás, meg az is sok, hogy a végén azt írjátok, hogy itt erôsödni látszik a gyanú, hogy Orbán Viktor esetében nem volt éles határvonal a párt számára végzett tevékenység és a személyes gyarapodás között, ennek tisztázására várhatóan a hatóságok lesznek hivatottak, mondottad, milyen hatóságok, természetesen bûnüldözô hatóságok. Ezt onnan lehet tudni, hogy a következô mondatban azt mondjátok, hogy ügyészség, rendôrség volt feljelentés ügyében, csak épp nem abban az ügyben, hanem egy sokkal késôbbi ügyben, aminek már az Orbán papához már semmi köze nincsen.
Tarnói: Bocsánat, de ebben az ügyben, mert a Quality Invest az egyik, amelyik a Kaya Ibrahimnak eladott cégek között szerepel, és...
Betlen: De ez nem az az ügy, hát ez öt éve!
Tarnói: De ez az az ügy, mert errôl a Quality Investrôl beszélgettünk, hogy beszállt-e a bányába és mennyivel, vagy sem. Tehát én azt gondolom, hogy...
Betlen: De azt nem tudjuk, hogy beszállt-e, és a feljelentés nem arra vonatkozik, hanem arra, hogy a Quality Invest évekkel késôbb csalárd módon szûnt-e meg vagy nem, vagy adták el vagy nem. Az egy egész más ügy. Mi köze ennek az Orbán papához? Hetet-havat összekevertek, komolyan mondom!
Tarnói: Már elnézést kérek, de...
Betlen: És nincs bizonyított állításotok.
Tarnói: ...én úgy gondolom, hogy nem kevertünk össze hetet-havat, én úgy gondolom, hogy az újságíró...
Betlen: Akkor mondd meg, hogy kapott-e pénzt az Orbán papa vagy nem? Mert ha nem kapott, ha nem tudjátok bizonyítani, akkor sok a két oldal meg a nagy herce-hurca.
Tarnói: Ha most azt akarod belôlem kiprovokálni, hogy egy olyan állítást tegyek, aminek még csak nem is én voltam az, aki utánajárt, én csak azt tudom, ami ebben a cikkben megjelent, és ...
Betlen: Csakhogy közgazdász vagy!
Tarnói: ...ebben a cikkben...

Betlen: Odaírják, hogy nem tudják, hogy mennyi az egyik szám. És akkor hiába vonod ki a másikat a semmibôl.
Tarnói: Odaírták azt, hogy pontosan hány forinttal támogatta Orbán Viktor édesapját ez a cég?
Betlen: Azt írták oda, hogy az Orbán Viktort támogatta, és hogy ettôl gazdagodott meg. Összesen egyébként mennyi volt?
Tarnói: Orbán Viktor édesapjáról nem feltételezem azt, hogy engedett a cégébôl kiáramlani a párt felé vagy a párt közeli cégek felé pénzt.
Betlen: Figyelj, ezek feltételezések.
Tarnói: Feltételezések, mert...
Betlen: Én mondok egy másik feltételezést, ami ugyanolyan légbô lkapott, mint a tied. Orbán papa, nem tudom, részlegvezetô, mûvezetô vagy üzemvezetô a bányában.
Tarnói: Ügyvezetô.
Betlen: Most, de akkor. Régen még nem az volt. És akkor privatizálták a munkavállalók, köztük ô a bányát, és azt mondta az Orbán papa, hogy kihez forduljak ebben az ügyben, hát természetesen a Simicska Lajoshoz, aki a fiamnak iskolatársa volt, és itt cégeket alapít tucatjával, mit tudom én. És akkor...
Tarnói: Ezeknek a többsége Kaya Ibrahimnál köt ki.
Betlen: Igen, de azt ô akkor még nem tudhatta.
Tarnói: Az igaz.
Betlen: Még maga Simicska sem tudhatta, senki, Schlecht Csaba sem, és akkor azt mondja, hogy most pedig azzal, hogy el akarják adni a részesedésüket egyesek ebbôl a tulajdonosi társaságból a dolgozók közül, és hogy ne jöjjön be idegen tôke, kéne egy-két-három-négy, nem tudom, millió forint. Mert ekkora összegekrôl van szó. És erre valaki nem ad nekik pénzt, hanem megveszi, hogy ne idegen ember menjen bele, ezek a Quality Invest társaság, aki egyáltalán akkor magántársaság volt, és megveszi, és két hónap múlva visszaadja nekik. Nem tudjuk, hogy bárki keresett volna ezen az ügyleten, de pár millió forintról van szó, amibôl az Orbán papa részesedése mondjuk tíz százalék vagy mennyi, és az már nem milliók, hanem az már sokkal kisebb összeg.
Tarnói: Mindketten ugyanazt állítjuk, úgy érzem, csak te...
Betlen: Várjál, csak én azt mondom, hogy ti csak állítjátok, de nem bizonyítjátok, és hiányzik egy adat ahhoz, és csak azt akarom mondani, hogy egyáltalán nincs az bizonyítva, hogy itt valamiféle bûncselekmény történt. Hát mirôl van szó? Elment ezekhez...
Tarnói: Senki nem állította, bocsánatot kérek, azt, hogy bûncselekmény történt, ilyet aztán végképp nem állítottunk mi.
Betlen: Hogyhogy? Itt szerepel rendôrség, ügyészség nem is egyszer!!!
Tarnói: Nem, mi ott a végén leírtuk, hogy a Kaya Ibrahim-féle cégeket vizsgálja az ügyészség.
Betlen: Dehogy írtátok le!
Tarnói: De azt írtuk le.
Betlen: Dehogy írtátok le!
Tarnói: Abszolút nem állítottuk, hogy...
Betlen: Azt írtátok, hogy az Orbán Viktor...
Tarnói: Befejezhetem én is a mondatom, vagy azt csak a mûsorvezetônek szabad?
Betlen: Persze, fejezd be, mondd meg, hogy hol állítjátok, tessék.
Tarnói: Nem azt fogom megmutatni, hogy hol állítjuk, nem tanultam meg a cikket kívülrôl. Én most is bizton állítom, hogy semmiféle törvénysértés és jogtalanság és jogszabálysértés ezekben az ügyekben nem történt. Mi nem azért hoztuk nyilvánosságra, hogy a bûnüldözô szervek figyelmét felhívjuk, mi morálisan nem tartjuk ezt az ügyet helyesnek, és úgy gondoltuk, hogy ezek a nyilvánosságra tartoznak. És én azt gondolom, hogy az Élet és Irodalom tette a dolgát. Azt, ami újságírói eszközökkel felderíthetô, azt felderítette, a lehetôség szerint ezeknek a tudomására jutott információknak utánanézett, és ...
Betlen: De nem azt írtátok oda!
Tarnói: ...és ezeket bizonyította.
Betlen: Azt kell odaírni édesanyám, hogy nem tudjuk. De ti azt írjátok, azt kell odaírni, hogy nem tudjuk, hogy kapott-e pénzt vagy nem. És ezzel szemben ti azt írjátok, hogy kapott.
Tarnói: Akkor az a kérdésem, hogy ha ez ilyen bizonytalan pont, vajon a Fidesz miért nem ezekért a pontokért próbált helyreigazítani? Ugyanis én azt gondolom, hogy miközben itt valóban a szavakkal játszunk, hogy Fidesz-cégek vagy Fidesz közeli cégek....
Betlen: Ezt hagyjuk!
Tarnói: ...és emiatt kell esetleg...
Betlen: Ezt hagyjuk is!
Tarnói: ...emiatt kell nekünk helyreigazítanunk, adott esetben, ha a fellebbezés után is veszítünk, közzétenni, holott nem is a lényegrôl beszélgetünk. Ellenben a miniszterelnök úr kiterjeszti a bírósági döntést a lényeges állításokra is, és én úgy gondolom, hogy ezzel a bíróságot járatja le.
Betlen: De hát figyelj, énszerintem, én azt próbálom, én egyáltalán nem beszélek a lényegtelenrôl, csak arról beszélek, és azt állítom, hogy...
Tarnói: Lehet, hogy nem jó embert hívtál be, ennek a cikknek a készítôjét kell ilyen esetben behívni.
Betlen: Hát beszéltünk napközben arról, hogy jöjjön ide az egyik.
Tarnói: Hát igen. Ôk sem szívesen jönnek a nyilvánosság elé.
Betlen: De te közgazdász vagy, hát egy egyszerû számtani mûveletet nem lehet végrehajtani?
Tarnói: Én közgazdász vagyok, és egy számtani mûveletet borzasztó egyszerû végrehajtani, ha...
Betlen: Ha hiányzik a kivonáshoz a fô összeg, amibôl le kell vonni, akkor nem lehet végrehajtani.
Tarnói: Igen, csak te rendkívüli jóindulattal, nagy jóindulattal úgy kezeled, hogy itt nem áramlott oda pénz. Ezek szerint szerinted inkább kiment onnan pénz, vagy nem tudom én, mit csinált?
Betlen: Én nem mondtam, hogy nem áramlott, te viszont mondtad, hogy áramlott, és nem tudod bizonyítani, és ehhez képest kétoldalas cikket írsz, ami...
Tarnói: Nem errôl írtuk a kétoldalas cikket, már ne próbáld azért ennyire bagatellizálni ezt a rengeteg munkát, amirôl úgy gondolom, hogy....
Betlen: Dehogynem!
Tarnói: ...hogy rendkívül lelkiismeretes munka.
Betlen: A munka attól érdekes, hogyha a fô állítást bizonyítani tudod, és az a fô állítás, ami ide le van írva az elejére, hogy ez a cikk arról szól, hogy az Orbán Viktor a pozíciójával visszaélve egyébként...
Tarnói: Ez a cikk speciel, hadd mondjam akkor, hadd idézzem azt a részt, amire te hivatkozol.
Betlen: Kíváncsi vagyok, hogy észreveszed-e a nyelvtani bakugrást, ami benne van, amit a Zoli benne hagy, egy ilyen nagy stiliszta.
Tarnói: „Annak jártunk utána, hogy játszott-e szerepet az Orbán família polgárosodásában az a tény, hogy a család egyik tagja az elmúlt tíz évben a magyar politikai élet stb. stb. stb., vagy...
Betlen: Nem satöbbi, nem satöbbi!
Tarnói: ... vagy csupán egy szokványos...
Betlen: Nem satöbbi! Olvasd csak tovább!
Tarnói: „...a magyar politikai élet egyik meghatározó személyisége lett, és aki tavaly júniustól a Magyar Köztársaság legnagyobb hatalommal járó posztját tölti be, vagy csupán...”
Betlen: Mi az az „és aki”?
Tarnói: „...vagy csupán egy szokványos vállalkozói sikertörténetrôl van szó."
Betlen: Azt írjátok, még a miniszterelnökségét is fölhasználta, amikor még nem is volt miniszterelnök? Mit jelent ez?
Tarnói: Nem azt írtuk, hogy miniszterelnök volt akkor.
Betlen: Mi az, hogy „és aki”? Hát nyelvtanilag nem jó, hát nem kell oda semmiféle vonatkozói névmás. Annyira elfogultak vagytok!
Tarnói: Te Jani, meghívunk téged a laphoz, amikor ...
Betlen: Annyira elfogultak vagytok, hogy...
Tarnói: ...az olvasószerkesztôi feladatokat végre kell hajtani, te biztos segítettél volna a Fidesz közeli cégekre javítani mindenütt a Fidesz-cégeket.
Betlen: Az biztos, hogy segítettem volna, hogy ne legyenek benne olyan állítások, amelyek nincsenek alátámasztva akkor, hogyha ilyen súlyos vádakat fogalmaztok meg.
Tarnói: Én azt gondolom, hogy ezek az állítások alá vannak támasztva. Lehet, hogy én nem tudom a legtökéletesebben bizonyítani, ezt én rettenetesen sajnálom. Én azt gondoltam, hogy mindaz, amit te most firtatsz, egy bírósági perben lesz téma, itt pedig arról beszélgetünk majd, ami a bírósági per tárgya volt. Annak más volt a tárgya ugyanis, vittem volna a dossziémat, ahogy most is visszük a dossziéinkat magunkkal.
Betlen: Egy szám hiányzik.
Tarnói: Nem is írtuk oda pontosan, hogy mennyivel. Nem írtuk oda, mert sajnos nem ismerjük.
Betlen: De hát akkor azt sem tudjátok, hogy van szaldó, és nem nulla. Akkor azt sem tudjátok, ha nem ismeritek! Én nem állítom, hogy nincsen pénz benne, nem tudom. De nem is írtam róla cikket.
Tarnói: Mert te egy becsületes, rendes ember vagy, mi meg olyan gengszterek vagyunk, hogy az újságírást felhasználjuk arra, hogy olyan dolgokkal foglalkozzunk, amit mi nem tartunk morálisan helyénvalónak a politikusok körében. Ilyen volt a Szekeres-ügy is...
Betlen: Persze.
Tarnói: ...ilyen volt a Postabank-ügy is, és úgy gondolom, hogy ez az ügy is a nyilvánosságra tartozik.
Betlen: Persze, csak ezek nincsenek megalapozva.
Tarnói: És azt gondolom, hogyha Orbán Viktor egy pártnak az elnöke, akkor én ugyan megértem, mert valószínûleg az én szüleim is felhasználták volna a baráti körömet, hogyha olyan okos emberek vannak köztük, mint Simicska Lajos és Varga Tamás, de...
Betlen: De mit használtak fel, könyörgöm, hát nem tudjuk!
Tarnói: Bocsáss meg, te magad mondtad, hogy felkérte a fia osztálytársát.
Betlen: Igen, de mire használta fel?
Tarnói: Lehet, hogy az én szüleim is ezt tették volna, de...
Betlen: De mire használta föl?
Tarnói: ...de szerintem akkortól kezdve, hogy a fia egy pártnak az elnöke, nem használhatja a baráti körét éppen azért, hogy soha semmiféle gyanúba ne keveredhessen.
Betlen: Én ezt elfogadom, Gabi, elfogadom, csak azt nem fogadom el, hogy ment oda pénz addig, amíg nem láttam, hogy ment-e vagy nem ment. És akkor nem lehet kétoldalas cikket írni súlyos állításokkal.
Tarnói: Valami pénz ment oda.
Betlen: Honnan tudod.
Tarnói: Vagy valami pénz eljött onnan, mert egy darabig tulajdonos volt a Quality Invest.
Betlen: De hát az nem ugyanaz...
Tarnói: Minek ment oda a Quality Invest három hónapra vagy négy hónapra akkor, hogyha ...
Betlen: Vége az idônek, mindegy, vége az idônek.
Tarnói: ...hogyha ennek az akciónak semmi értelme nem lenne.
Betlen: Figyelj Gabi, én azt ajánlom, hogy maradjunk barátok, jó, oké?
Tarnói: Maradjunk barátok, és a Fideszt kérjük meg arra, hogy az érdemi állításokért pereljen, és utána, ha viszont nem azért perelt, akkor....
Betlen: Picikém, hogyha van bizonyíték, ide be kell írni, mert ha nincs, akkor elvesztitek a pert, nem?
Tarnói: Hát akkor várjuk azt, hogy az érdemi állításokért pereljenek, és mi azt ...
Betlen: Keressetek még egy picit, hátha találtok számokat. Köszönöm szépen.
Tarnói: Sajnos Kaya Ibrahimot az ügyészség és a rendôrség sem találta meg. Én is szívesen megkerestem volna, és elkértem volna tôle az összes cégpapírt.
Betlen: Ez késôbbi ügy.
Tarnói: Nála van az összes cégpapír. Hiába késôbbi ügy. Kezdet óta a cég összes iratának így együtt kell lennie.
Betlen: Ez csúnya dolog, de akkor sem tudjuk, hogy mi történt.
Tarnói: Azt tudjuk, hogy a Quality Invest beszállt a Dolomit Kft.-be egyazon könyvvizsgálóval, egyazon...
Betlen: Ez  mindegy, ez nem tartozik ide!
Tarnói: ...egyazon Schlecht Csabával, egyazon Simicskával.
Betlen: Ez nem tartozik ide.
Tarnói: Már hogyne tartozna ide! Egyazon Varga Tamással, egyazon Kövér Szilárddal...
Betlen: Ebbôl nem következik, hogy ment oda pénz. Ez a fô probléma. És ez a fô állítás.
Tarnói: Csak azt nem tudjuk, hogy hány forintról beszélgetünk.
Betlen: Nem. Azt nem tudjuk, hogy ment-e oda pénz vagy nem ment szaldóba, egyenlegbe, és te közgazdász vagy?!
Tarnói: Igen, én közgazdász vagyok, aminek örülök is, mert nagyjából...
Betlen: Hát akkor ez az. Én is. Nagyon túlmentünk az idôn, Gabika ne haragudj. Lehet, hogy egy picikét sokat vitatkoztunk, de hát mindegy.
Tarnói: Azért én nagyon örültem volna, hogyha ezeket a nyelvtani helyreigazításokat a miniszterelnök úr nem terjeszti ki az alapállítások cáfolatára, mert ezek nem történtek meg.
Betlen: De én bebizonyítottam, hogy a legfôbb állítás nincs alátámasztva.
Tarnói: Te vagy az elôôrs, kipróbálod, hogy mit tudunk bizonyítani?
Betlen: Figyelj ide, Gabika, én arról beszélek itten, hogy hány forint, hány fillér, egyszerû számtani alapmûveletek, és arról, hogy alany, állítmány, vonatkozói névmás. Te meg azt mondod, hogy rossz a kormány.
Tarnói: Bocsánat, én nem mondtam azt, hogy rossz a kormány.
Betlen: Jó, hát mindegy, hogy gonosz emberek ezek.
Tarnói: Nem, azt sem állítottam, hogy gonosz emberek, én azt gondolom, hogy morálisan kifogásolható lépéseket tettek.
Betlen: Rendben van, lehet, hogy morálisan kifogásolható, de valótlan állításokat akkor sem szabad tenni.
Tarnói: Ezek nem valótlan állítások.
Betlen: Hát lehet, hogy nem valótlan, csak nincsenek alátámasztva.
Tarnói: Nincsenek forintosítva, ahogy te pontosan megmondtad.
Betlen: Akkor azt sem tudod, hogy van-e vagy nincs.
Tarnói: És ha nincs belôle egyik félnek se haszna, akkor miért vannak?
Betlen: Azért, mert rászorultak hárommillió forintra.
Tarnói: Te ott voltál? Te tudod?
Betlen: Nem, ez tipp.
Tarnói: Hát én is tippelek.
Betlen: De te rosszat tippelsz.
Tarnói: Én sajnos tippelek, de a kollégáim bizonyítani is tudnának. Nem én készítettem a cikket.
Betlen: Nem tudnak, mert akkor beleírták volna.
Tarnói: Már hogyne tudnának! Már hogyne tudnának!
Betlen: Na jól van, hagyjuk ezt abba, jó? Ezt már ötödször mondjuk. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Örülök, és köszönöm a figyelmet. Az Aktuális telefonszáma 373-4272. Ha tehetik, most maradjanak itt még az egyesen, néhány perc múlva sokkal simább dolog jön, a Magyar szalon címû heti kulturális mûsor. Az Aktuális holnap jelentkezik legközelebb a szokásos idôben este tíz után itt az 1-esen, a viszontlátásra.Kérjük küldje el véleményét címünkre: beszelo@c3.hu

http://www.c3.hu/scripta


C3 Alapítvány       c3.hu/scripta/