Kronológia

1981

1981. jan. 1. Engedélyezik kisebb létszámú üzemek és vendéglátó-ipari egységek szerzôdéses és bérleti formában való üzemeltetését.

1981. jan. 2. Görögország az Európai Közösség tizedik teljes jogú tagjává válik.

1981. jan. 19. Jelentôsen emelkedik az élelmiszerek és az üzemanyag ára, február 1-jétôl a szolgáltatások díjai.

1981. jan. 20. Iránban 52 amerikai túsz 444 napi fogság után visszanyeri szabadságát.

1981. jan. 25. Pekingben a négyek bandája elleni perben halálra ítélik Mao özvegyét.

1981. január Az 1956-os forradalom 25. évfordulójának emlékére január végén a luganói Malpensata-palotában nagyszabású képzômûvészeti és fotókiállítás nyílik.

1981. február Szamizdatbutik nyílik ifj. Rajk László Galamb utcai lakásán: hetente egyszer szamizdat kiadványokat, köztük jelentôs számú 1956-os tárgyú irodalmat árulnak.

1981. febr. 20. Az elsô diplomaátadási ünnepség az Államigazgatási Fôiskolán.

A Magyar Nemzeti Bank 50 millió dollár értékben hitelt nyújt Nigériának magyar kórházi felszerelések vásárlására.

1981. febr. 23. Jobboldali érzelmû katonák puccsot kísérelnek meg Spanyolországban. (Tejevro-puccs.)

1981. márc. 5. Budapesten meghal Gáli József. Az Élet és Irodalom 1981/11. számában Csurka István, aki nagymarosi temetésén búcsúztatja, Ellobbant a Láng címû írásában emlékezik meg az íróról.

1981. márc. 9-28. Közel egy évtizednyi szünet után ismét engedményes könyvvásárt rendeznek, nagy sikerrel.

1981. márc. 11. Felfüggesztik a Fiatal Írók József Attila Körét, mert konferenciáikon a határokon túli magyarság problémáival foglalkoztak.

1981. márc. 16. Magyarországra érkezik Luigi Poggi pápai nuncius. Látogatásai az elkövetkezô években rendszeressé válnak.

1981. márc. 17-19. A Nemzetközi Kereskedelmi Kamara a kelet-nyugati gazdasági kapcsolatok fejlesztésérôl tanácskozik Budapesten.

1981. márc. 17-19. Elôször rendezik meg a Budapesti Tavaszi Fesztivált.

1981. márc. 29. A Magyar Nemzeti Bank 250 millió dollár hitelt vesz fel arab bankoktól.

1981. márc. 30. Egy merénylet során megsérül Ronald Reagan amerikai elnök.

1981. márc. 31. Rófusz Ferenc

A légy címû animációs rövidfilmje Oscar-díjat nyer.

1981. április Bába Iván szerkesztésében megjelenik a szamizdat Magyar Figyelô elsô száma, amely fôként a romániai és csehszlovákiai magyar kisebbség ügyeivel foglalkozik.

1981. ápr. 22. Csaknem egymillió nyugatnémet vasmunkás figyelmeztetô sztrájkot folytat, béremelést követelve. 4,9 százalékos emelésben egyeznek meg.

1981. ápr. 23. Zelk Zoltán Kossuth-díjas költô halála.

1981. ápr. 27. Határozat születik arról, hogy 1982. január 1-jétôl át kell térni az ötnapos munkahétre. A heti munkaidô 42 óra.

1981. május Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem kiadásában Bernben négy kötetben megjelennek Bibó István összegyûjtött munkái Kemény István és Sárközi Mátyás szerkesztésében.

1981. máj. 10-16. Magyar-

szovjet hadgyakorlat Magyarországon.

1981. máj. 13. II. János Pál pápát Rómában súlyosan megsebesíti egy török merénylô.

1981. máj. 20. Levegôbe emelkedik az elsô magyar hôléghajó Pécs határában.

1981. máj. 27. Szabó István Mephisto címû filmje Cannes-ban a Filmkritikusok Nemzetközi Szövetségének különdíját kapja, és elnyeri a legjobb forgatókönyvnek járó díjat is.

Pilinszky János költô halála.

1981. május-június Az emigrációban magyar fordításban is megjelenik az ENSZ ötös bizottság jelentése a magyar forradalomról.

1981. jún. 5. Az USA kormánya úgy dönt, hogy megkezdik a neutronbomba gyártását.

1981. jún. 30. A düsseldorfi tartományi bíróság ítéletet mond a Majdanek-perben, s ezzel lezárul az NSZK leghosszabb nácipere.

1981. nyár A Magyar Figyelô címû szamizdat folyóirat 4. számát Bibó István emlékének szenteli.

1981. júl. 7. Meghal Gyergyai Albert irodalomtörténész, mûfordító.

1981. júl. 29. Károly walesi herceg házasságot köt Lady Diana Spencerrel.

1981. aug. 1-14. Elôször rendeznek Nemzetközi Hungarológiai Kongresszust Budapesten. Két fô témája: a Magyarországon kívüli filológiai oktatás és a magyar vers.

1981. aug. 7. Az Európai Közösség egymillió tonna zöldséget és gyümölcsöt semmisít meg, hogy az árak stabilak maradjanak.

1981. aug. 14. Elôször csapolnak acélt a Dunai Vasmû új konverteracélmûvében.

1981. aug. 16. Meghal Pfeiffer Zoltán kisgazdapárti politikus.

1981. aug. 24. Dél-afrikai csapatok megtámadják Angolát, majd augusztus 28-án visszavonulnak.

1981. szept. 1. Eljárás indul ifj. Rajk László és Szilágyi Sándor ellen a szamizdatbutik fenntartása miatt.

Bevezetik a diákigazolványt, amelylyel a középiskolások, szakmunkástanulók és a felsôfokú oktatási intézmények nappali tagozatos hallgatói különbözô kedvezményeket kapnak .

1981. ôsz A Magyar Figyelô 6. száma 1956-os kronológiát közöl, és újraközli Illyés Gyula Egy mondat a zsarnokságról címû költeményét.

1981. szept. 5. Gdan'skban összeül a Szolidaritás szakszervezet kongresszusa.

1981. szept. 12. Chicagóban Pongrátz Gergely, a Szabadságharcos Világszövetség elnöke elôadást tart a Corvin közrôl.

1981. szept. 14. Brit mûszaki hét kezdôdik Budapesten.

1981. szept. 14-17. A kuvaiti emír Magyarországra látogat.

1981. szept. 28. Módosítják a vállalati törvényt, a vállalati decentralizáció jegyében növelik az önállóságot, s lehetôvé teszik leányvállalat alapítását.

1981. október Lányi András szerkesztésében megjelenik A kisúgó címû szamizdat kiadvány: közli Castoriadis francia filozófus 1956-tal foglalkozó tanulmányát.

A párizsi Irodalmi Újság különszáma a forradalomról. Külföldön megjelenik Gosztonyi Péter A magyar forradalom története, Király Béla Az elsô háború a szocialista országok között és a párizsi Magyar Füzetek különszáma.

Pákh Tibor útlevelének elkobzása elleni tiltakozásaként éhségsztrájkot folytat. Az Országos Ideg- és Elmegyógyintézetben kényszergyógykezelik, és mesterségesen táplálják. 57 magyar értelmiségi és több nemzetközi szervezet tiltakozásának hatására október 26-án szabadon engedik.

1981. okt. 1. Törvényesen elismert vallásfelekezet lesz a Magyarországi Evangélikus Testvérközösség.

1981. okt. 2. Lech Walesát a szakszervezeti kongresszus újra a Szolidaritás elnökévé választja.

1981. okt. 8. Bemutatják Magyarországon a Mephisto címû filmet.

1981. okt. 14. Huszárik Zoltán filmrendezô halála.

1981. okt. 18. Wojciech Jaruzelski lesz Stanislaw Kania utóda a lengyel párt élén.

1981. okt. 19. Megemlékezés a forradalom évfordulóján Krassó György szervezésében, lakásán.

1981. okt. 23. New Yorkban, a Brooklyn College-ben megemlékeznek a magyar forradalomról. Elôadást tart többek között Aczél Tamás, Méray Tibor, Nagy Károly, Szendrey Tamás, Barbara Lotze, Robert Blumstock, Dreisziger Nándor, Völgyes Iván, Ludányi András, Heltai György, Held József. - A nürnbergi magyar kultúregylet rendezvényén Benkô Zoltán emlékezik meg az évfordulóról. - Az Egyesült Államokban megalakul a Recski Szövetség. - Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem nyeri el elsô ízben a Nagy Imre-díjat, Bibó István írásainak kiadásával. (A díjat a bázeli székhelyû alapítvány a magyar kultúra fejlesztésére külföldön alapította.)

1981. nov. 3. A Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány megalakulásának 25. évfordulója alkalmából ünnepi ülést tartanak Szolnokon.

1981. nov. 4. Magyarország felvételét kéri a Nemzetközi Valutaalapba (IMF) és a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bankba (Világbank). Az IMF-be 1982. május 6-án felvételt nyer.

1981. nov. 9. Újabb jelentôs áremelkedés Magyarországon, a cigaretta és a tömény szesz ára 20 százalékkal nô.

1981. nov. 11. A Nemzetközi Bûnügyi Rendôrségi Szervezet (Interpol) felveszi tagjai sorába a magyar rendôrséget.

1981. nov. 18. Bruno Kreisky osztrák kancellár Budapesten kezd tárgyalásokat.

1981. nov. 28. Budapesten felavatják az osztrák közremûködéssel épült Fórum Szállodát.

1981. december Megjelenik a Beszélô 1. száma.

Megkezdi mûködését az AB Független Kiadó (Demszky Gábor és Nagy Jenô). A szamizdatkiadó több '56-os tanulmányt és könyvet ad ki: A magyar felkelés rövid története; Bill Lomax: A magyar forradalom irodalma; Fehér Ferenc-Heller Ágnes: Egy tiszta politikai forradalom; Micunovic: Moszkva-Belgrád-Budapest.

1981. dec. 5. Kezdetét veszi egy közel kétéves beszélgetéssorozat Donáth Ferenc, Göncz Árpád, Halda Aliz, Hegedûs B. András, Litván György, Mécs Imre, Mérei Ferenc, Rácz Sándor, Vásárhelyi Miklós részvételével, akik kollektív interjú keretében válaszolnak Csalog Zsolt, Kozák Gyula és Szabó Miklós kérdéseire 1956-ról.

1981. dec. 6. Bemutatják a Vuk címû rajzfilmet (rendezô: Dargay Attila).

1981. dec. 11. Megnyílik Budapesten az újjáépített Katona József Színház.

1981. dec. 13. Lengyelországban katonai tanács veszi át a hatalmat, és rendkívüli állapotot hirdet ki.

1981. dec. 12-13. A Magyar Írók Szövetségének közgyûlése a lengyel katonai hatalomátvétel árnyékában, többen 1956-os analógiákat említenek a vitában. Lázár István újabb Köztársaság téri vérengzéstôl óv, Fekete Sándor a szocializmuson belüli robbanástól félti a társadalmat. Csoóri Sándor hangsúlyozza, hogy nem tartható tovább a különalkus kultúrpolitika, és tekintélyes írószövetségre van szükség, amely a politikai hatalmat is demokratizálhatja.

1981. dec. 30. Átadják a budapesti metró újabb szakaszát a

Deák tér és az Élmunkás tér között.

Összeállította: Beck Tibor és Germuska Pál.


Észrevételeit, megjegyzéseit, kérjük, küldje el postafiókunkba: beszelo@c3.hu
 


C3 Alapítvány       c3.hu/scripta/