Közvéleménykutatás, 1971

Összeállította: Vásárhelyi Mária


Életszínvonal, gazdasági helyzet

1971-ben készült el az elsõ országos reprezentatív mintán végzett közvéleménykutatás, amely arra keresett választ, hogy milyennek látja a magyar lakosság az ország gazdasági helyzetét, szociális viszonyait és hogyan vélekednek az emberek saját életszínvonalukról, gazdasági perspektíváikról.  Az alábbiakban e kutatás eredményeibõl idézünk.

Elégedett Ön jelenlegi életszínvonalával?

Elégedett        62%
Részben elégedett, részben elégedetlen  28%
Elégedetlen       10/
 

Az Ön Véleménye szerint kik élnek a legjobban Magyarországon?

 
Állami és gazdasági vezetõk 35%
Mérnökök, orvosok, mûvészek 19%
Maszekok 7%
Szorgalmas, igyekvõ emberek  5%
Takarékos, beosztós emberek  5%
Munkások  3%
Parasztok  3%
Párt, tanácsi, KISZ funkcionáriusok  1%

Az Ön véleménye szerint kik élnek a legrosszabbul Magyarországon?

Lusta, ügyetlen, rosszul dolgozó emberek 22%
Akiknek nincs szakképzettségük 13%
Nyugdíjasok, öregek 11%
Akik nem tudják beosztani a pénzüket 10%
Cigányok  7%
Sokgyermekes családok  6%
Parasztok  6%
Tanulatlanok  5%
Akik munkából élnek, és nem ügyeskedésbõl  2%

Ha Ön váratlanul 5.000Ft-hoz jutna mit tenne ezzel, mire költené?

Tartós fogyasztási cikkre 27%
Lakást vásárolna, bõvítene, felújítana 22%
Alapvetõ fogyasztási cikkre  17%
Takarékba tenné, félre tenné 15%
Utazásra  2%
Szórakozásra, luxusfogyasztásra  1%
Kulturális jellegû fogyasztási cikkre (könyv, hanglemez)  1%

És mire költené a pénzét, ha 100.000Ft-hoz jutna váratlanul?

Lakást vásárolna, bõvítene, felújítana 52%
Takarékba tenné, félre tenné 10%
Autót, telket vásárolna 10%
Tartós fogyasztási cikkre  7%

 
Ha Önnek lehetõsége lenne kettõ, az ország életszínvonalát érintõ intézkedést hozni érintõ intézkedést hozni, melyek lennének ezek?

Béremelés 29%
Munkafegyelemmel, jobb gazdálkodással, termelékenységgel összefüggõ intézkedés 13%
Árcsökkentés 12%
Lakáshelyzet megoldásával kapcsolatos intézkedés 11%
Demokratizmussal kapcsolatos intézkedés 9%
Nyugdíjintézkedés  7%
Szocialista erkölccsel kapcsolatos intézkedés(korrupció, protekció, bûnözés)   4%
Oktatással kapcsolatos intézkedés  3%

 
A nyugati és szocialista országok életszínvonalának megítélése, aszerint, hogy a kérdezett  járt-e külföldön
 

 Szocialista országban járt Nyugati országban járt Mindkettõben járt Nem járt külföldön Átlag
A nyugati országok életszínvonala magasabb 56 67 78 40 47
A szocialista országok életszínvonala magasabb 24 21 9 32 29
Nincs különbség 13 6 11 20 17
Egyéb válasz 7 6 2 8 7
Összesen 100 100 100 100 100
 

Társadalmi-politikai ünnepek

Ugyanebben az esztendõben készült az a közvéleménykutatás is, amely a társadalmi-politikai  ünnepekrõl és ünneplési szokásokról gyûjtötte össze egy 1000 fõs, országos reprezentatív minta tagjainak véleményét.
 

A társadalmi-politikai ünnepek tartalmát helyesen ismerõk aránya a különbözõ foglalkozási csoportokban

Mit szoktunk ünnepelni .... TSZ-tagok Ipari munkások Szellemi dolgozók Tanulók
 helyesen válaszolók aránya százalékban
Április 4.-én? 89 96 99 100
Augusztus 20.-án? 67 82 88 75
Március 15.-én? 67 66 87 92
Május 1.-én? 66 78 92 81
November 7.-én? 54 72 91 94
Március 21.-én? 24 35 72 92

A felsorolt ünnepek közül válassza ki azt a kettõt, amelyek véleménye szerint az emberek számára a legnagyobb ünnepnek számítanak!

 TSZ-tagok Ipari munkások Szellemi dolgozók Tanulók
Április 4. 55 40 31 25
November 7. 20 27 39 46
Május 1. 9 21 21 11
Augusztus 20. 4 3 2 9
Március 21. 2 4 4 4
Március 15. 3 1 0 3

Mi teszi ünneppé az ünnepnapokat?

Nem kell dolgozni 44%
Együtt van a család 38%
Van lehetõség a szórakozásra, kikapcsolódásra 34%
Ünnepi ruhát hord az ember, mást eszik, mint máskor 14%
Látogatók, vendégek jönnek 12%
Megemlékezés valamirõl, hagyomány, szokás szerint 12%
Változatosság a hétköznapokhoz képest, nem olyan egyhangú 12%
Ünnepi hangulat van, másképp érez az ember 11%
Ünnepi esemény, megmozdulás, látványos  9%
Az elõzetes készülõdés  6%
 

Ön miért szokott részt venni az április 4.-én, november 7.-én rendezett vállalati ünnepélyeken? (Minden megkérdezett két okot jelölhetett meg)

 MSZMP tagok Páton kívüliek
Nekem is ünnepek ezek az évfordulók 47 43
Szeretem a munkatársaimat, jó együtt lenni a közösséggel 33 45
A részvétellel is kifejezem a meggyõzõdésemet 56 28
Az ünnepség szórakozást nyújt 14 21
Tõlem elvárják, hogy részt vegyek 21 19
Megszoktam, hogy elmegyek az ünnepélyre 6 17
Nálunk kötelezõ, vagy legalábbis tanácsos részt venni az ünnepélyen 5 4
Jutalmazás szokott lenni, ezért szoktam részt venni 2 7
 


Észrevételeit, megjegyzéseit, kérjük, küldje el postafiókunkba: beszelo@c3.hu
 
 


C3 Alapítvány       c3.hu/scripta/